Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès L'elefant babau (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

L'elefant babau (Exemple de lliure accés)

english activity

El fil: una cançó per treballar el contrast de fort i piano i un conte per treballar l'autoestima i l'acceptació dels altres

 

 

Títol
EDAT
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
TEMPS
L'elefant Babau
0-6
F. Bofill
I. Segarra
Europa
Catalunya
Català
1-3h

 

El taller

Espai
Necessitem un espai lliure de mobiliari, per poder-nos moure.
Material
Res específic; tot i que pot anar bé tenir fotos, dibuixos, titelles, tot allò relacionat amb els elefants que tinguem a l'abast.
Grup
La cançó no té dificultat de text, però tot i la repetició del "du-du-à" no és fàcil de memoritzar. És ideal per treballar-la amb els grups de 4 i 5 anys. Ens pot anar molt bé treballar aquesta proposta si volem posar la mirada en l'acceptació dels companys tal i com són, o en l'autoestima cap a un mateix.
jo
Com sempre, cal saber la cançó de memòria.

 

Teixint: descobrim l'elefant, APRENEM A CONÈIXER-NOS MILLOR i cantem la cançó

 

Us fem dues propostes (o tres) en una. En primer lloc us proposem treballar el contrast f-p a partir de la cançó L'elefant babau d'I. i F. Bofill, introduint la figura de l'elefant amb una audició. Però no podem deixar passar l'ocasió, si parlem d'elefants, d'explicar la història de l'Elmer, l'elefant de colors, per treballar el valor de la diversitat i l'acceptació. I un cop ens hi hem posat, per què no convertir-ho tot en una English Activity i treballar la proposta en anglès? Podem allargar l'activitat durant diverses sessions per anar desenvolupant tota la proposta.

 

DESCOBRIM L'ELEFANT

Per introduir l'animal que treballarem ho podem fer a partir de l'audició L'Elefant del Carnaval dels Animals, de Camile Saint-Saëns. Escoltem la música, i els demanem que caminin per descobrir l'animal amagat. Un cop descobrim que és l'elefant ens preguntem com deu parlar l'elefant: fort! I parlem de les característiques dels elefants, parlant com ells, fort. Els ajudem a diferenciar el "parlar fort" amb el fet de "cridar". Descrivim els elefants i com es relacionen entre ells. 

 

CANTEM LA CANÇÓ I TREBALLEM EL FORT I EL PIANO

Què passaria si ens trobéssim un elefant, i ens el vulguéssim quedar? On el posaríem? Què li donaríem per menjar? Què ens dirien a casa? Cantem la cançó.

Els nens i nenes de seguida s'afegiran fent el "du-du-à". L'anem aprenent poc a poc, a mesura que l'anem cantant. Els hi podem demanar que cantin només el "du-du-à", quan ja la sàpiguen molt bé podeu canviar els rols i responeu vosaltres el "du-du-à". 

Per treballar el contrast del fort i el piano els demanem que cantin el "du-du-à" a l'inversa de com ho canteu vosaltres. Si canteu fort, ells responen piano, i si canteu piano ells responen fort. 

Podem reforçar la cançó afegint moviment de trompes d'elefant en cada "du-du-à". Podem fer-ho amb la mà o agafant cintes de colors, i ho podem fer asseguts, o drets i caminant en fila com els elefants.

 

EXPLIQUEM EL CONTE DE L'ELEFANT ELMER

Si agafeu cintes de colors per fer les trompes podeu aprofitar per parlar del color dels animals, i introduir el conte de L'Elmer, l'elefant. Una bona reflexió sobre l'acceptació de les diferències de cadascú i el rol dins el grup, que ens ajudarà a anar consolidant aquests valors tan necessaris per a la convivència des de ben petits.

Us deixem un enllaç del conte amb imatges, i algunes activitats de reforç del conte (en un blog on trobareu altres propostes de treball emocional a través de contes). 

Si teniu l'oportunitat de tenir el llibre a les mans (és fàcil de trobar en qualsevol llibreria), els dibuixos també són preciosos, i el podeu explicar vosaltres, posant èmfasi a allò que més us interessi. 

Podem tancar la sessió tornant a posar la música del Carnaval dels Animals, aquesta vegada caminant com ho fan els animals, agafats amb la trompa amb la cua del que tenen a davant (pot ser amb les mans, o amb cintes, o algun altre element que utilitzem per simular trompes i cues), i marcant el pas seguint el primer de la fila.

 

english activity

Podem treballar la proposta en anglès. Us adjuntem alguns enllaços amb recursos que us permetran adaptar l'activitat:

  • Diversos materials per treballar vocabulari relacionat amb animals: enllaç.
  • Conte "Elmer the elephant", llegit en anglès (amb els textos): enllaç.
  • Els termes per treballar la distinció fort/piano en anglès són loud/soft sound. En aquest enllaç trobareu un interessant mapa conceputal amb les qualitats del so en anglès.

ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

Actualitzat LOMLOE (Decret 21/2023 d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil)

COMPETÈNCIES CLAU EIXOS DE DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE
1. Competència en comunicació lingüística
2. Competència plurilingüe
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
8. Competència en consciència i expressió culturals
Eix1. Un infant que creix amb autonomia i confiança
Eix2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges
Eix3. Un infant que descobreix l'entorn amb curiositat
Eix4. Un infant que forma part de la diversitat del món que l'envolta
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES SABERS
EIX 1
1.1. Progressar en el coneixement i el domini del cos, en el moviment i la coordinació, adonant-se de les pròpies possibilitats, per anar desenvolupant autonomia personal i una autoimatge ajustada i positiva.
EIX 2
2.1. Interpretar, comprendre i expressar missatges, emprant recursos i coneixements basats en la pròpia experiència, per avançar en la comunicació i la construcció de nous aprenentatges.
2.2.Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.
EIX 3
3.3. Explorar i reconèixer elements i fenòmens del món natural, establint relacions entre la pròpia acció i les conseqüències que se'n deriven, per iniciar hàbits de sostenibilitat i conservació de l'entorn
EIX 4
4.2. Apreciar progressivament l'entorn social i cultural proper i la seva diversitat, mostrant interès i respecte per conviure.
EIX 1
1.1. Cos, moviment i autonomia
EIX 2
2.1. Comunicació:
- Intenció i elements de la interacció comunicativa
2.2. Llenguatges:
- Llenguatge i expressió musical
EIX 3
3.3. Indagació en el medi natural. Cura, valoració i respecte
EIX 4
4.2. Interacció social i cultural en l'entorn
 
 
 
 
 
 
 
DETALL DE CRITERIS D'AVALUACIÓ I SABERS DE PRIMER I SEGON CICLE PER EIXOS

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT
TEXTURA / FORMA
COMPÀS
RITME
MELODIA / HARMONIA
CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Moviment-dansa, Escoltar
Binària
2x4

Pulsació, Corxera amb punt, síncopa, Anacrusa

 Major
Articulació, Dinàmica

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal
Acceptació i respecte, Diversitat i Interculturalitat
Consciència del propi cos, Control espacial, Veu
Habilitats comunicatives, Expressió emocional, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE ELS TEIXITS 

Estirant el fil

-Diàlegs fort i piano: podeu crear jocs de diàlegs amb diferents cançons, amb instruments, sons, parlant, etc... treballant el contrast del fort i el piano. Podeu assignar maneres de parlar per parelles i després canviar. 

-El Conte de l'Elmer dóna molt de joc, no només pel treball emocional que en podeu fer, sinó també musical. Agafeu 4 o 5 imatges del conte de l'Elmer (si teniu el llibre millor) i mireu de representar els dibuixos i el què hi passa només amb sons, amb instuments, amb el cos, amb la veu, però sense paraules. Busqueu també aquí matisos i contrastos entre fort i piano (per exemple mentre dormen o quan riuen, sonarà ben diferent).

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès L'elefant babau (Exemple de lliure accés)