Ruta

Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Primària (8-10)

SocialsUp

RSS

Cercle a l'Haran

des de casa

 

El fil: el cercle a l'haran, treballem amb gots la pulsació grupal a partir d'una audició

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Cerle a l'Haran
8-10
Pere Romaní Europa Catalunya -
<1h

Sabeu qui sóc?

El fil: UNA ENDEVINALLA PER CANTAR, TOCAR, MOURE'S, DESCOBRIR, RECONÈIXER, INVENTAR...

 

Títol Cicle Autor/a Continent País/comunitat Idioma TEMPS
Sabeu qui sóc? 8-10 Ester Bonal (a partir d'un Cantus firmus) Europa Catalunya Català 1-3h

Tot i ubicar-la a cicle mitjà, és una proposta que es pot fer a altres cicles (inicial o superior) depenent de fins on la vulguem estirar.

A Saia da Carolina

 

El fil: Una cançó Gallega per cantar, ballar i tocar

Títol
EDAT
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
TEMPS
A Saia da Carolina
8-10
Tradicional
Europa
Espanya/Galícia
Gallec
1-3h
Aquesta cançó la vam aprendre i gaudir amb l'Ivan Fernández Soto, un brillant pianista nascut a Galícia, els anys que va ser estudiant de piano de l'ESMuC.

Amanida de Cançons

 

El fil: amanida de cançons, per crear els nostres plats musicals

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Amanida de Cançons
8-10
Popular Europa Catalunya Català
<1h
Etiquetes: a c 8-10 Cicle Mitjà Primària Català Europa Joc musical Interpersonal 1-Comunicació Lingüística 3-Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 7-Emprenedora 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Ciutadania crítica Benestar emocional ART1 ART3 ART4 Percepció i anàlisi Creació i Interpretació Llengua i literatura (català, aranès, castellà) Coneixement del medi natural, social i cultural Paraula i ritme Cantar Moviment-dansa Tocar Escoltar Improvisar-crear Llenguatge musical Percussió corporal Binària 2-3 veus 2 x 2 6 x 8 Figures rítmiques Pulsació Polirítmia Ostinato Pentatònica Hexatònica Altres escales Ostinato Dinàmica Respiració Fraseig Consolidació i cohesió grupal Convivència i gestió del conflicte Acceptació i respecte Responsabilitat i compromís Esforç Consciència del propi cos Motricitat gruixuda Coordinació Habilitats comunicatives Participació Creativitat Diàleg Col·laboració i treball en equip Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 3-Matemàtica, científica i tecnològica 5-Aprendre a aprendre 6-Socials i cíviques 7-Iniciativa i esperit emprenedor 8-Cultural OP-Comunicar i gaudir OP-Percebre OP-Participar OP-Entorn OP-Valorar i argumentar ART1-Percepció conscient ART2-Llenguatges artístics ART3-Valoració patrimoni artístic ART6-Interpretació vocal i instrumental ART7-Llenguatge escènic ART8-Improvisació i creació VAL1-Autonomia i responsabilitat VAL4-Respecte actiu VAL5-Diàleg VAL6-Cooperació i convivència PRIM-Artístic PRIM-Valors PRIM-Aprendre a aprendre PRIM-Català i castellà PRIM-Matemàtic
Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Primària (8-10)