Amanida de Cançons

 

El fil: amanida de cançons, per crear els nostres plats musicals

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Amanida de Cançons
8-10
Popular Europa Catalunya Català
<1h
Necessites estar subscrit al Teler de Música per poder visualitzar aquest contingut.
Accedeix a continguts de lliure accés
Coneix el Teler de Música
Clica aquí per a subscriure't
Etiquetes: a c 8-10 Cicle Mitjà Primària Català Europa Joc musical Interpersonal 1-Comunicació Lingüística 3-Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 7-Emprenedora 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Ciutadania crítica Benestar emocional ART1 ART3 ART4 Percepció i anàlisi Creació i Interpretació Llengua i literatura (català, aranès, castellà) Coneixement del medi natural, social i cultural Paraula i ritme Cantar Moviment-dansa Tocar Escoltar Improvisar-crear Llenguatge musical Percussió corporal Binària 2-3 veus 2 x 2 6 x 8 Figures rítmiques Pulsació Polirítmia Ostinato Pentatònica Hexatònica Altres escales Ostinato Dinàmica Respiració Fraseig Consolidació i cohesió grupal Convivència i gestió del conflicte Acceptació i respecte Responsabilitat i compromís Esforç Consciència del propi cos Motricitat gruixuda Coordinació Habilitats comunicatives Participació Creativitat Diàleg Col·laboració i treball en equip Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 3-Matemàtica, científica i tecnològica 5-Aprendre a aprendre 6-Socials i cíviques 7-Iniciativa i esperit emprenedor 8-Cultural OP-Comunicar i gaudir OP-Percebre OP-Participar OP-Entorn OP-Valorar i argumentar ART1-Percepció conscient ART2-Llenguatges artístics ART3-Valoració patrimoni artístic ART6-Interpretació vocal i instrumental ART7-Llenguatge escènic ART8-Improvisació i creació VAL1-Autonomia i responsabilitat VAL4-Respecte actiu VAL5-Diàleg VAL6-Cooperació i convivència PRIM-Artístic PRIM-Valors PRIM-Aprendre a aprendre PRIM-Català i castellà PRIM-Matemàtic