Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Passa farina (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Passa farina (Exemple de lliure accés)

 

El fil: cançó i joc musical tradicional català

Títol EDAT AUTOR/A Continent País/comunitat Idioma TEMPS
Passa farina 3-6 Tradicional Europa Catalunya Català <1h

 

El taller

Espai
Aula lliure d'obstacles.
Material
Güiro, pal de pluja,flauta d’èmbol, farina i sedàs.
Grup
Activitat dirigida a nens i nenes de entre 3 i 6 anys.
jo
Especialista en música o tutor/a d’infantil ja que no es requereixen coneixements musicals complexos per a dirigir l’activitat.

 

Teixint: CANTEM, ENS MOVEM I ESCRIVIM LA MÚSICA

Aquesta cançó ens transporta a altres èpoques on era costum d’acompanyar les activitats quotidianes amb cantarelles i balls per tal de fer-les més amenes. En aquest cas ens parla del acte de separar el segó de la farina amb el sedàs perquè el pa sortís de millor qualitat.

 

cantem i ens movem

Podem treballar-la durant l’època de primavera-estiu que és quan es produeix tot el procés de collita del blat i elaboració de la farina per a preparar pa. La podem aprofitar per a explicar aquest procés i experimentar amb un element tant quotidià com la farina.

Escolteu-la!

L'estructura de la cançó és molt simple: una sola frase amb dos períodes (I-II). Cada període compost per dos motius (a-b).

I  (a)Zig, zag,zig zag,  (b) passa farina, passa farina.

II (a) Zig, zag,zig zag, (b) passa farina dintre un sac.

Els primers motius (a) dels dos períodes “zig, zag” ens situen en l’acció de passar la farina pel sedàs amb un ritme regular i pulsació ben marcada i amb el text que simbolitza el so que faria aquesta acció.
Els segons motius (b) ens remarquen i accentuen l’acció i en l’últim ens afegeix l’element del sac per concloure la cançó i la feina realitzada.
El ritme de la cançó ens convida a realitzar un moviment de balanceig que podem aprofitar per a ensenyar un joc musical per parelles semblant a “Les campanes de Salom” o “ La barqueta es tomba” que ens ajudarà a un bon treball de la pulsació i coordinació.
També podem aprofitar la seva estructura clara i senzilla per a instrumentar cada període de la cançó de manera que ens ajudi a entendre millor la seva estructura i significat.
Nosaltres ho fem així...
Partitura i joc

ESCRIVIM LA MÚSICA

Podem completar-ho amb un treball d’introducció a la lectoescriptura seguint uns gràfics que representen la instrumentació treballada: musicograma.
Amb nens més grans es pot deixar un espai per a variar, experimentar i crear noves composicions a partir dels gràfics presentats. 
Nosaltres ho fem així...
ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

Actualitzat LOMLOE (Decret 21/2023 d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil)

COMPETÈNCIES CLAU EIXOS DE DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE
1. Competència en comunicació lingüística
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
8. Competència en consciència i expressió culturals
Eix1. Un infant que creix amb autonomia i confiança
Eix2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges
Eix3. Un infant que descobreix l'entorn amb curiositat
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES SABERS
EIX 1
1.1. Progressar en el coneixement i el domini del cos, en el moviment i la coordinació, adonant-se de les pròpies possibilitats, per anar desenvolupant autonomia personal i una autoimatge ajustada i positiva.
1.3. Adonar-se de la influència de l'espai i el temps en les situacions de vida quotidiana a partir de les experiències viscudes, per créixer amb seguretat i entendre el món.
EIX 2
2.2.Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.
EIX 3
3.1. Observar i reconèixer característiques de materials i elements i establir relacions entre ells, mitjançant l'experimentació i la manipulació sensorial, per avançar cap a estructures de pensament cada vegada més complexes desenvolupant habilitats de raonament matemàtic.
3.3. Explorar i reconèixer elements i fenòmens del món natural, establint relacions entre la pròpia acció i les conseqüències que se'n deriven, per iniciar hàbits de sostenibilitat i conservació de l'entorn
EIX 1
1.1. Cos, moviment i autonomia
1.3. Orientació en l'espai i organització en el temps. Gestió dels canvis
EIX 2
2.2. Llenguatges:
- (2n cicle) Aproximació al llenguatge escrit
- Llenguatge i expressió musical 
EIX 3
3.1. Diàleg corporal amb l'entorn. Exploració d'objectes i materials
3.3. Indagació en el medi natural. Cura, valoració i respecte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALL DE CRITERIS D'AVALUACIÓ I SABERS DE PRIMER I SEGON CICLE PER EIXOS

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT TEXTURA / FORMA COMPÀS RITME MELODIA / HARMONIA CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Cantar, Moviment-dansa, Lectura musical Binària,  Uníson 2x4 Pulsació 4 notes
 Fraseig

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL VALORS HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS HABILITATS SOCIALS
 Reconeixement d'un mateix i de l'altre
Acceptació i respecte, Esforç
Consciència del propi cos, Motricitat gruixuda, 
Coordinació, Equilibri
 Participació, Col·laboració i treball en equip
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE ELS TEIXITS 

Estirant el fil

Us proposem vàries opcions per estirar el fil:

  1. Retallem les rodones amb els dibuixos dels instruments (haurem de fer-ne vàries còpies per tal de tenir-ne suficients per a tots els grups) i les repartim en grups de quatre nens. Es tracta que els nens  i nenes creïn lliurement noves partitures (sense la cançó) i que les interpretin davant de la resta dels companys (tres tocaran instruments i un quart farà de director/a).
  2. Aprofitant la farina i per acabar la sessió d’una manera relaxada podem proposar una audició d’algun fragment de música que ens pugui servir per a fer una petita relaxació: mentre els nens i nenes escolten acompanyaran els frasejos de la peça amb dibuixos sobre la farina que haurem escampat prèviament per terra.
  3. Altres oficis relacionats amb el camp i la terra que s’acompanyen de cantarelles.

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Passa farina (Exemple de lliure accés)