Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Diàlegs i discussions musicals (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Diàlegs i discussions musicals (Exemple de lliure accés)

 

El fil: Que sí, que no! Qui té raó? Diàlegs i discussions musicals

 

Títol
EDAT
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
TEMPS
Que sí, que no!
8-10
Ester Bonal
Europa
Catalunya
Català
 
1-3h
 

 

El taller

Espai
Aula habitual.
Material
Instruments Orff, projector de vídeo, reproductor d'àudio, connexió a la xarxa.
Grup
Pot ser una bona proposta per treballar la comunicació entre el grup i que es coneguin millor els nens i nenes.
jo
Cal aprendre's bé la cançó. En les activitats de treball en parelles observar-los i donar un cop de mà si veiem que alguna no avança (vigilant de no conduir excessivament).

 

Teixint: exemples de diàlegs, discussions, comunicació i incomunicació: diàlegs i Discussions corporals, orals, musicals...

 

 
Fem una pluja d'idees sobre jocs que coneixem, trien jocs, s'aparellen amb un company o companya que hagi triat un joc diferent, inventen un diàleg, discussió... amb paraula i ritme, i el piquen amb instruments de percussió, ho presenten davant dels companys, inventen moviments per una discussió musical, canten i toquen Que sí, que no!
 

Nosaltres ho fem així
"Qui té raó?" de Kabalewsky. 
Que sí que no! (arranjament Orff)
Que sí, que no! (àudio)
 
Nota: arrel dels diàlegs i discussions triats pels nens i nenes poden sortir reflexions a compartir sobre com han expressat el que vol cadascú, sobre el respecte a l'hora de defensar el que jo vull, sobre el fet de cedir o no... Pot sorgir espontàniament al llarg de l'activitat o podem provocar que se'n parli al final, però val la pena que els nens hi pensin una mica
ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

COMPETÈNCIES CLAU OCDE OBJECTIUS
5. Aprendre a aprendre
6. Competències socials i cíviques
7. Iniciativa i esperit emprenedor
8. Consciència i expressió culturals
Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
Percebre, explorar, conèixer i comprendre el so i la música.
Escoltar, conèixer i valorar músiques diverses.
Participar activament i de forma cooperativa.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT ARTÍSTIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT VALORS
ART1. Hàbits de percepció conscient
ART2. Ús d'elements bàsics dels llenguatges artístics
ART3. Comprensió i valoració del patrimoni artístic
ART6. Interpretació vocal i instrumental
ART8. Improvisació i creació
VAL1. Autonomia i responsabilitat
VAL4. Actituds de respecte actiu
VAL5. Diàleg i participació en les relacions
COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'ALTRES ÀMBITS ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA - EF5, EF6
ÀMBIT CONEIXEMENT MEDI - MEDI7, MEDI12

 

ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ 

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT
TEXTURA / FORMA
COMPÀS
RITME
MELODIA / HARMONIA
CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Moviment-dansa, Tocar, Escoltar, Improvisar-crear, Llenguatge musical,
 Uníson, 2-3 veus
2x4, 3x4, 4x4
Pulsació,
Figures rítmiques, 
Ostinato
 5 notes, Pentatònica,  Bordons, Ostinato 
Articulació, Dinàmica,  Respiració, Fraseig, Emotivitat

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal, Convivència i gestió del conflicte
Acceptació i respecte,  Igualtat de gènere, Diversitat i Interculturalitat,  Pau i justícia
Consciència del propi cos, 
Motricitat fina, 
Motricitat gruixuda, 
Control espacial, Veu, 
Lateralitat, Coordinació, 
Equilibri
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Creativitat, Diàleg, Col·laboració i treball en equip, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Estirant el fil: mes exemples de diàlegs i comunicació en obres musicals i estils musicals

 Amb la música cantada i tocada hi ha molts exemples de diàlegs o discussions musicals.

Un exemple preciós i divertit és l'acte primer de les noces de Fígaro, en el que se'l veu a ell mesurant les mides del llit de matrimoni i de l'habitació on l'ha de posar (que no hi cap), mentre Susana, la seva promesa, s'emprova el vel que ella mateixa s'ha fet pel casament i intenta cridar l'atenció a Fígaro, que d'entrada, segueix a la seva... però finalment fa duet amb ella. Us en deixem un parell de versions: Versió 1; Versió 2

Un diàleg de Bobby Mc Ferrin amb el públic d'un palau d'esports (a partir del minuts 3): Vídeo

America de Bernstein, magnífic diàleg i discussió social, musical, corporal...: Vídeo

Exemples de crides i respostes de jazz: Vídeo

 

 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Diàlegs i discussions musicals (Exemple de lliure accés)