Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès TAPÍS - Fem un lipdub: Som un riu de Txarango (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

TAPÍS - Fem un lipdub: Som un riu de Txarango (Exemple de lliure accés)

 

EL TAPÍS: MULTILINGÜISME, ANÀLISI DE PECES, ORGANITZACIÓ GRUPAL, COORDINACIÓ... PER FER UN LIPDUB

 

TÍTOL EDAT TIPUS DE TAPÍS ÀREES VINCULADES TEMPS
Fem un lipdub
12-14
14-16
Treball per centres d'interès
Música, Llengües, Visual i Plàstica, Educació Física...
Mensual

 

ELS FILS: som un riu (txarango)

TÍTOL EDAT AUTOR/A CONTINENT PAÍS/COMUNITAT IDIOMA ENLLAÇ
Som un riu 14-16 Txarango Europa Catalunya Català, Castellà, Francès, Euskera Proposta didàctica
 

 

El taller

EspaiS
Per fer l'activitat, hem de poder treballar a tot el centre. És una bona oportunitat per ensenyar-lo al món!
Material
Cal distingir entre el material que necessitarem per al treball que plantegem amb l'alumnat de segon cicle (equip de so o reproductor d'àudio, càmera de vídeo, plantilla per al guió del lipdub) i el material que puguem necessitar per a les actuacions que prepari cada grup d'alumnes.
GrupS
Tot i participar-hi tot el centre, proposem que assumeixin la responsabilitat del projecte els grups de 3r o 4t d'ESO, que s'hauran d'encarregar de l'organització i coordinació del lipdub. Es tracta d'una activitat que pot ser molt motivadora: si els nois i noies se la fan seva, solen mostrar un grau de responsabilitat alt, fins i tot quan són grups amb poc funcionament autònom.
equip
Aquesta activitat requereix un esforç important de coordinació. Cal conèixer molt bé la peça i tenir molt clara l'estructura del lipdub, però també donar llibertat als nois i noies perquè puguin decidir lliurement com estructurar-ho. També cal una bona coordinació amb el departament de llengües del centre i la implicació de la resta del professorat: hem d'estar disposats a fer un bon treball d'equip! 
Pot ser una bona idea proposar aquesta activitat a finals de curs: haurem tingut més temps de conèixer els grups i la resta de professorat, les dinàmiques del centre estan més assentades.... però si us ve de gust, també es pot fer abans!

 

Teixint: CONVERTIM una peça treballada EN UN LIPDUB ON PARTICIPA TOT EL CENTRE

 

Us proposem treballar diversos aspectes a partir d'un fil conductor: l'enregistrament d'un lipdub. Tot i tractar-se d'una activitat en la que hi acabarà participant tot el centre, suggerim que es lideri des dels grups de 2n cicle: 3r o 4t d'ESO, en funció del vostre criteri. L'objectiu fonamental de la proposta, és que siguin els mateixos alumnes els que assumeixin la responsabilitat de fer-lo i que siguin capaços de prendre les decisions i desenvolupar tot el procés de la manera més autònoma possible. Una vegada més, per tant, fem una proposta en la que donem més rellevància al procés educatiu que no pas al resultat que obtinguem: és difícil obtenir resultats "professionals" si són els mateixos alumnes els que s'encarreguen de les tasques d'organització, enregistrament, edició.... però en canvi, el projecte esdevé molt més rellevant per a l'alumnat.

 

TRIEM LA CANÇÓ: TREBALLEM EL MULTILINGÜISME... O EL QUÈ VULGUEM

La proposta que us fem està basada en el treball desenvolupat a l'Institut La Teuleria de Manlleu, el mes de desembre de 2014, en el marc del projecte d'hivern. Vam triar la cançó Som un riu de Txarango per introduir el treball del multilingüisme. Vam tenir la sort de poder comptar amb la col·laboració del baixista del grup, Àlex Pujols. Els alumnes de 4t d'ESO li van fer una entrevista, que van incloure en la revista "Revisteula" (una de les activitats incloses en el projecte era la de fer una revista per grups), i va fer una col·laboració en el vídeo.

Podeu trobar la proposta didàctica per treballar el multilingüisme al centre a partir d'aquesta cançó a Som un riu (Txarango): treballem el multilingüisme

Per descomptat, aquesta és només una opció: podem escollir la peça que més ens interessi en funció de molts criteris. Però recomanem sempre treballar aquesta proposta en coordinació amb alguna altra àrea, plantejant un centre d'interès compartit, per donar-li l'envergadura suficient perquè es converteixi en una activitat per a tot el centre (és molt més fàcil si ho plantegem en col·laboració amb altres àrees que no pas si ho fem només des de música!). Per exemple:

  • Si treballem amb l'àrea de llengües, podem triar una cançó amb lletra d'algun poeta que es treballi a literatura catalana o castellana.
  • Si treballem amb l'àrea de llengües estrangeres, podem triar una cançó en anglès (o en francès o en alguna altra llengua optativa del centre) per treballar el vocabulari, la comprensió...
  • Si treballem amb les àrees de ciències naturals o socials, podem establir un centre d'interès i triar una cançó que parli del tema que estiguem treballant.
  • O, per descomptat, podem treballar amb diverses àrees alhora!
 

PREPAREM EL LIPDUB

Un cop triada la peça, caldrà establir diferents comissions o equips de treball, cadascun amb unes tasques encomanades. La idea és que tots els alumnes del grup o grups triats participin activament en l'organització del lipdub, assumint-ne la responsabilitat i participant en les tasques en què se sentin més còmodes, en funció de les seves habilitats i interessos (disseny del guió, equip de gravació, coordinació de les accions, etc.). Nosaltres haurem de tutoritzar i supervisar l'organització, però és recomanable que siguin els mateixos alumnes qui donin la cara davant la resta del centre. 

A partir de la proposta del guió, els alumnes organitzadors s'han d'encarregar d'explicar a cada grup-classe com anirà el lipdub i en quin moment de la peça i on els toca actuar. Si no esteu familiaritzats amb aquest format de vídeo musical, podeu trobar informació i exemples sobre què és i com es fa un lipdub aquí.

Cada grup haurà de decidir què vol fer en l'espai i el temps que els toqui. Es poden definir diversos tipus d'acció: accions de grup-classe (tota la classe prepara alguna coreografia o acció per fer quan passi la càmera), accions individuals o en petit grup (una o vàries persones preparen alguna acció per mostrar alguna habilitat específica, per mostrar alguna de les activitats del centre...), acompanyament de la càmera (algunes persones han d'acompanyar o guiar la càmera en els seus desplaçaments o canvis d'espai), accions en espais específics (un grup d'alumnes -amb algun professor especialista- mostren algun espai o activitat específic del centre -aula de música, laboratori, aula de tecnologia...).

És important donar la responsabilitat als nois i noies a l'hora de decidir què fan i com ho fan: és una bona manera que practiquin l'autoregulació i la presa de decisions. L'equip responsable de la coordinació haurà de recollir les propostes de la resta del centre i tenir clar quines accions es desenvoluparan en cada moment.

Nosaltres ho fem així...
Exemple d'indicacions per al lipdub
 

aprenem i analitzem la cançó

Simultàniament a totes aquestes tasques, cal treballar la cançó amb tot l'alumnat. Per tal de fer un bon lipdub, és important que hi hagi una bona coordinació de l'àudio i la imatge.... i si aconseguim fer un bon playback, quedarà molt més reeixit. L'experiència ens diu, però, que a l'hora de la veritat i amb l'emoció del moment, a vegades ens oblidem de cantar quan estem gravant! De tota manera, cal anar-hi insistint. Potser el primer lipdub que fem no quedarà prou bé, però segur que els següents aniran millorant. Una bona opció és treballar la cançó a les classes de música, però també es pot anar treballant des de les àrees de llengües (i donar protagonisme a les llengües optatives, com el francès).

Un cop apresa la cançó, l'equip responsable del disseny del lipdub, ha de fer una de les feines més importants: analitzar la peça, identificant-ne l'estructura i establint el minutatge que haurà de servir per pautar el guió. Aquesta és una feina molt important, que podem treballar en petits grups, com a activitat d'anàlisi a la classe de música. És bàsic que els nois i noies siguin capaços d'identificar cada canvi en la peça per tal de pautar els canvis que haurà de fer la càmera.

Us expliquem amb una mica més de detall com ho treballem i us deixem un model de guió del lipdub, a partir de l'anàlisi de la peça.

Nosaltres ho fem així...
Model de guió per al lipdub

 

enregistrem el lipdub

El darrer pas, és l'enregistrament del lipdub. Recordeu que un lipdub s'enregistra com un sol pla-seqüència: és a dir, la càmera fa un únic enregistrament, avançant per un circuït prèviament definit per on desenvolupa l'acció (tal com s'estableix en el guió). Aquest enregistrament s'ha de fer amb la peça sonant, per tal d'ajustar l'acció de càmera al so, però en el muntatge final caldrà posar de nou la pista de so sobre les imatges (assegurant-nos que el temps encaixi exactament). Això ens permet anar donant indicacions mentre enregistrem i que tothom pugui cantar mentre gravem, sense haver de patir per si se'ns sent o no!

De tota manera, com que necessàriament hi ha d'haver un muntatge final, sempre tenim l'opció de afegir seqüències abans o després de la seqüència principal del lipdub. Només cal que enregistrem els fragments amb prou temps de marge per "retallar i enganxar"on ens convingui, amb el canvi de seqüència. 

És convenient fer unes quantes proves de càmera. Cal vigilar alguns aspectes tècnics bàsics (com els contrallums o els enquadraments, per exemple) i sobretot el moviment de càmera: cal aconseguir el màxim d'estabilitat possible i vigilar que els moviments i girs de càmera no siguin bruscos (sinó, el vídeo resultant pot arribar a marejar). De tota manera, en aquesta proposta, és més important és el procés per arribar fins aquí que el resultat final. Pensem que és prioritari que siguin els mateixos nois i noies els responsables de l'enregistrament (i si també es poden ocupar del muntatge final, encara millor!), de la coordinació de les accions, i de l'organització de tot plegat; fins i tot si això significa que el resultat final no és "professional". Per descomptat, ha d'haver-hi una exigència de qualitat i assegurar-nos que els nois i noies s'eforcin per aconseguir un bon enregistrament. Però també cal donar espai, per exemple, a alumnes que potser no destaquen en el seu rendiment acadèmic però que són capaços de gravar el vídeo amb una gran responsabilitat i motivació.

Us deixem com a exemple el resultat del treball fet a la S.I. La Teuleria de Manlleu, el desembre del 2014, en el que s'inspira aquesta proposta: lipdub de La Teuleria (desembre de 2014).

 

fem la valoració

És molt recomanable acabar aquesta activitat fent una valoració, a diversos nivells (que ens poden ser d'utilitat, evidentment, per a l'avaluació de l'alumnat).

Per part de l'alumnat, és un molt bon moment per demanar-los que reflexionin sobre la seva pròpia vivència i siguin capaços d'expressar el seu propi criteri estètic de forma crítica i raonada, utilitzant el vocabulari musical específic que haguem anat introduint en el treball de la peça (i anteriorment). Per tant, proposem passar-los un breu qüestionari en què valorin (en general i específicament des de la seva participació):

  • L'organització i coordinació del lipdub.
  • Les propostes i actuacions. 
  • El resultat final del treball 
  • La seva participació i compromís en el projecte
  • Propostes de millora

Per part del professorat, també és convenient fer una valoració, sobretot encarada a identificar punts forts i punts febles de l'experiència, generar propostes de millora i.... sobretot animar-nos a continuar col·laborant!

I, finalment, és important que quan treballem en aquest tipus de projectes ens assegurem que tinguin una projecció: en el cas d'un lipdub, és evident que cal penjar-lo a youtube, enllaçar-lo a la pàgina web del centre, a fer-ne la màxima difusió a través de les xarxes socials... És una bona oportunitat perquè els nois i noies se sentin orgullosos de la seva participació al centre, i un molt bon record passats uns anys.

 

El teixit

A part dels teixits que trobareu en les propostes didàctiques del repertori, aquest Tapís ens permet treballar específicament els següents aspectes:

CURRICULAR

COMPETÈNCIES CLAU OCDE OBJECTIUS
1. Comunicació en llengua materna
2. Comunicació en llengües estrangeres
6. Competències socials i cíviques
7. Iniciativa i esperit emprenedor
8. Consciència i expressió culturals
Escoltar comprensivament, conèixer i valorar músiques diverses.
Percebre, explorar, conèixer i comprendre la música.
Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
Participar activament i de forma cooperativa.
Prendre consciència de la dimensió social i cultural de la música.
Valorar el fet artístic i argumentar amb criteri propi.
Conèixer i aplicar recursos tecnològics.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT ARTÍSTIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT  CULTURA I VALORS
ART1. Ús dels llenguatges artístics en l'anàlisi 
ART2. Hàbits de percepció reflexiva
ART3. Interpretació individual i col·lectiva
ART7. Desenvolupament de projectes artístics
ART8. Valoració de les produccions artístiques
ART9. Gaudi i enriquiment personal i social
ART10. Art per a la cohesió i l'acció social
VAL1. Autonomia i responsabilitat
VAL3. Superació de prejudicis i pensament propi
VAL5. Actituds de respecte actiu
VAL7. Comprensió i valoració d'arrels culturals
VAL9. Anàlisi crítica de l'entorn
VAL10. Participació i compromís
COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'ALTRES ÀMBITS ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ
ÀMBIT DIGITAL - DIG1, DIG7, DIG9, DIG10, DIG11
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA - EF7, EF8
ÀMBIT SOCIAL - SOC8, SOC10, SOC11, SOC12, SOC13
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (CAT-CAST) - Actitud2, Actitud3
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (LL. ESTR.) - Dimensió actitudinal i plurilingüe

ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ 

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS socials
 Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal
Acceptació i respecte, Responsabilitat i compromís, Diversitat i Interculturalitat, Esforç, Confiança
Habilitats comunicatives, Participació, Creativitat, Col·laboració i treball en equip, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès TAPÍS - Fem un lipdub: Som un riu de Txarango (Exemple de lliure accés)