Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Laudemus virginem (Edat Mitjana) (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Laudemus virginem (Edat Mitjana) (Exemple de lliure accés)

 

El fil: cànon medieval del llibre vermell de montserrat

Títol edat Autor/a Continent País/comunitat Idioma TEMPS
Laudemus Virginem 14-16 Anònim (Llibre Vermell de Montserrat) Europa Catalunya Llatí 1-3h

 

El taller

Espai
No hi ha cap necessitat específica.
Material
Veu, instruments (flauta, làmines, petita percussió), reproductor d'àudio.
Grup
En funció de les característiques del grup haurem d'adequar una mica el treball, però no hi ha cap requisit específic. la proposem per a l'assignatura optativa de 4rt d'ESO (probablement amb un grup més reduït), però també es pot treballar a 3r.
jo
Cal que estiguem atents a la resposta dels alumnes: és important fer una bona motivació, identificar si hi ha algú a qui li faci molta vergonya cantar (pot encarregar-se de marcar un ostinato amb el pandero o fer un acompanyament instrumental). Si veuen que nosaltres tenim l'activitat clara i que la plantegem amb ganes, és fàcil que s'hi "enganxin".

 

Teixint: cantem un cànon, creem i interpretem un acompanyament instrumental

 

Presentem i contextualitzem la peça

Tenint en compte el currículum, bona part dels materials editats per a l'optativa de 4rt d'ESO proposen com a continguts del curs la història de la música. Aquesta és una activitat que encaixa perfectament en aquest plantejament i que ens pot servir per presentar i treballar la música a l'Edat Mitjana. Per tant, proposem una primera contextualització de l'època: com que ens interessa generar aprenentatges significatius, suggerim que aquesta aproximació sigui el màxim d'empàtica. Ens convé que l'alumant es vagi "ambientant" en l'època (més que no pas en conegui dades concretes).

Una vegada presentada l'època, presentem el Llibre vermell de Montserrat, recalcant la seva importància històrica (específicament en la història de la música, com un dels primers exemples de la notació musical al nostre país i a Europa), i finalment presentem la reproducció del manuscrit.

Nosaltres ho fem així...
 
 
Aprenem el cànon

Per aprendre el cànon, podem començar aprenent la melodia (molt simple: aquí teniu la partitura) i posteriorment afegir-hi la lletra en llatí:

Laudemus Virginem, mater est,
Et ejus Filius, Ihesus est.
Plangamus scelera acriter,
Sperantes in Ihesum jugiter 
 
(Traducció al català)
Lloem a la Verge, ella és mare
I Jesús és el seu fill.
Lamentem vivament els nostres pecats,
Confiant eternament en Jesús

 
Aquí us deixem un enllaç d'Spotify de Laudemus Virginem (de Jordi Savall amb Hisperion XX). També us deixem un enllaç del youtube on el canta la Capella de Santa Maria del Mar amb imatges diverses de Montserrat.
Nosaltres ho fem així...
 

Hi afegim instruments

Una vegada hem treballat el cànon a nivell vocal, podem fer-ho també amb els instruments de l'aula. Aquí les possibilitats són múltiples, en funció de les característiques del grup i de la dinàmica que s'hagi generat a l'aula. Si tenim dificultats amb la peça cantada, podem centrar-nos en el treball instrumental, utilitzant flautes i/o instruments de làmines. 

Podem preparar un arranjament instrumental de la peça: fer la introducció instrumental, afegir-hi un acompanyament rítmic i fins i finalment combinar-ho tot plegat.

 
Aprenem a parlar sobre la música

Bona part dels objectius de la matèria de música a secundària es vinculen a la capacitat de valorar i reflexionar sobre la música en diferents contextos i èpoques, tenir opinió pròpia i saber-la expressar correctament. Per tant, al llarg del procés didàctic que proposem, també cal treballar aquests aspectes, incidint en:

  • - El vocabulari específic: és important anar introduint el vocabulari musical específic i que l'alumnat l'utilitzi correctament i amb naturalitat.
  • - L'escriptura musical: fins i tot en el cas dels alumnes amb poc (o nul) coneixement d'escriptura musical, cal que reforcem aquest llenguatge i acostumem el grup a utiltizar i reconèixer els principals elements d'una partitura (encara que sigui només com a suport a l'audició o a la interpretació). De tota manera, recordem que en aquesta proposta prioritzem l'aprenentatge memorístic!
  • - Comunicar la pròpia opinió: també cal insistir en la importància que els i les alumnes siguin capaços d'expressar la seva opinió sobre la peça, la música de l'època i sobre la pròpia experiència musical de forma raonada i utilitzant un vocabulari correcte.
  • Nosaltres ho fem així...
ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

Actualitzat LOMLOE (Decret 175/2022 d'ordenació de l'educació bàsica)

COMPETÈNCIES CLAU VECTORS
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
8. Competència en consciència i expressió culturals
Enfocament competencial
Universalitat del currículum
Benestar emocional
Ciutadana democràtica i consciència global
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES MÚSICA SABERS MÚSICA
MUS1. Anàlisi de produccions musicals.
MUS2. Expresssió a través d'improvisacions vocals o instrumentals.
MUS3. Interpretació amb la veu, els instruments i la dansa.
A. Escolta i percepció musical
B. Interpretació, improvisació i creació
C. Contextos i cultures musicals
(Opt 4t) C. Contextos i cultures musicals, mitjans de comunicació i tecnologia
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ MÚSICA CONNEXIONS AMB ALTRES ÀMBITS
(1R-3R ESO)
1.1. Identificar els factors històrics, culturals i socials que envolten determinades produccions musicals, comprenent-ne les característiques i la funció a través de l'anàlisi d'exemples, amb una actitud oberta i respectuosa.
2.2. Mostrar habilitats musicals individuals i grupals a través de la interpretació, enfortint l'autoestima i la consciència col·lectiva.
3.1. Utilitzar tècniques d'interpretació musical i corporal per al desenvolupament de les destreses musicals, potenciant l'expressió d'emocions i la seguretat en si mateix/a.
3.2. Mostrar iniciativa en els processos creatius participant com a intèrpret en actuacions i manifestacions musicals i escèniques dins i/o fora del centre.
(OPTATIVA 4T ESO)
1.1. Explicar els factors històrics, culturals i socials que envolten determinades produccions musicals, comprenent-ne les característiques i la funció a través de l'anàlisi d'exemples amb una actitud oberta i respectuosa.
2.2. Desenvolupar habilitats musicals individuals i grupals a través de la interpretació, enfortint l'autoestima i la consciència col·lectiva.
3.1. Utilitzar tècniques d'interpretació musical i corporal adequades al context per a l'aprofundiment de les destreses musicals, potenciant l'expressió d'emocions i la seguretat en si mateix/a.
3.2. Mostrar autonomia i responsabilitat en els processos creatius participant com a intèrpret en actuacions i manifestacions musicals i escèniques dins i fora del centre.
 
(ENLLAÇ: DETALL CRITERIS AVALUACIÓ)
ARTÍSTIC - arts escèniques i dansa
SOCIAL

ORIENTACIONS SOBRE EL NOU CURRÍCULUM

ORIENTACIONS I EINES PER A L'AVALUACIÓ

 

T'AJUDEM A ENTENDRE EL NOU CURRÍCULUM AMB UN DIDAL 

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT TEXTURA / FORMA COMPÀS RITME MELODIA / HARMONIA CARÀCTER / EXPRESSIÓ
 Cantar, Tocar, Escoltar, Lectura musical Cànon 2x4 Pulsació Modal 
Articulació,  Fraseig

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL VALORS HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS HABILITATS SOCIALS
 Consolidació i cohesió grupal
Acceptació i respecte
Veu, Coordinació
Participació,  Creativitat,  Col·laboració i treball en equip
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

Estirant el fil

Serà genial si podem aprofitar la feina que fem a l'aula de música per vincular-la a altres àrees, treballant de forma coordinada amb el professorat de:

  • - Història: podem utilitzar els materials que ja han treballat a 3r, treballar simultàniament l'època, utilitzar el treball que fem amb els de 4rt per a la classe d'història de 3r...
  • - Llengua catalana i castellana: podem analitzar el text en llatí, comparar-ho amb la traducció en català i castellà per veure similituds lèxiques, gramaticals...
  • - Religió: analitzar el text, vincular-ho a la tradició mariana...

També podem aprofitar l'activitat per aprofundir en l'escriptura musical utilitzant les noves tecnologies: individualment o per parelles, utilitzem un editor de partitures (suggerim MuseScore -software lliure-) per escriure l'arranjament que haguem creat a classe.

Un altre aspecte a aprofundir és l'anàlisi de l'evolució de l'escriptura musical: analitzar l'escriptura del Cançoner montserratí, buscar altres escriptures de la mateixa època i anteriors, relacionar-les amb l'evolució de la música medieval i l'aparició de la polifonia, etc.

I, per descomtpat, podem culminar el procés preparant la peça per a un concert (per Nadal, per exemple). A més de la interpretació de la peça amb l'arranjament, podem preparar una presentació en ppt per tal de mostrar a la resta del centre la feina que hem fet, la importància i el sentit de la peça i del Llibre vermell de Montserrat, etc.

 

(ENLLAÇ: DETALL CRITERIS AVALUACIÓ)

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Laudemus virginem (Edat Mitjana) (Exemple de lliure accés)