Diversita't

Diversita't és una publicació gratuita que s'ha distribuit als centres de primària i secundària, escoles de música i d'educació en el lleure.

És un recull de contes, cançons, jocs, danses...per conviure en la diversitat.

El llibre es va fer per encàrrec de la Fundació Jaume Bofill i amb l'aportació econòmica de la Secretaria de Joventut i el Departament d'Ensenyament.

La publicació la trobeu online en pdf i podeu demanar un exemplar gratuit en paper (que inclou dos Cds amb els enregistraments amb grups diversos d'escoles, instituts, escoles de música...)

Les autores són Ester Bonal, Marta Casas i Núria Casas.

DIVERSITA'T

DEMANA UN DIVERSITA'T  (gratuït)