Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès We are the world / Nosaltres som el món (exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

We are the world / Nosaltres som el món (exemple de lliure accés)

des de casa

 

El fil: aprenem a signar en català una versió de we are the world

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
We are the world / Nosaltres som el món
12-14
(Versió original de M. Jackson i L. Ritchie)
Adaptació de Júlia Camprubí i Marta Casas
Amèrica / Europa
Estats Units / Catalunya
Anglès, Català, LSC
<1h
>5h

Tot i ubicar-la a primer cicle d'ESO (12-14), és una proposta que es pot fer a tota l'ESO (14-16) i fins i tot a cicle superior de primària (8-10).

 

El taller

Espai
En funció de si fem tota l'activitat o només una part, necessitarem un espai o altre. En qualsevol cas, han de ser espais adequats per a l'assaig del cor (si fem aquesta part) i per poder aprendre la tornada amb la llengua de signes catalana
Material
Ordinador amb projector i tutorials per aprendre la cançó i la part signada
Grup
Podem treballar-ho amb qualsevol grup, no només de primer cicle d'ESO sinó també de 2n cicle (i fins i tot més grans) o de cicle superior de primària. Només caldrà adaptar l'activitat en funció del grup o grups amb qui treballem.
jo
Si aprenem la cançó, he de conèixer bé les tres veus per ensenyar-la. També m'he d'aprendre bé la part signada. M'he d'assegurar que els tutorials siguin fàcilment accessibles per a tothom que hi hagi de treballar. També val la pena que identifiqui si al centre hi ha alumnat o docents que parlin la llengua de signes catalana (LSC). Si és el cas, valdrà molt la pena incorporar-los al projecte i, si pot ser, fer de nou els tutorials amb la seva col·laboració: és molt més interessant que sigui algú del centre qui ens ensenyi a signar!

 

Teixint: posem en valor la llengua de signes catalana aprenent a cantar i a signar una versió de we are the world per a cor, que ens convida a construir un nou demà millor per a tothom

 

 
Aquesta és una proposta que comparteixen amb nosaltres des del Projecte Khoreia, de música en comunitat i per a la inclusió, de l'INS Antoni Pous i Argila de Manlleu.
En el marc d'aquest projecte, cada any es desenvolupa al centre una activitat Khoreia (la paraula "khoreia", en grec antic, es referia a l'art de cantar i ballar en grup i d'aquí ve el nom d'aquest projecte). Hi participa tot l'alumnat d'ESO, Batxillerat i alguns Cicles Formatius, amb la finalitat de fer música tots plegats l'últim dia abans de les vacances de Nadal. El curs 2022-2023, l'activitat proposada era que tot l'alumnat aprengués a cantar i a signar en català la tornada de "We are the world", en una versió adaptada que va cantar i enregistrar el Cor Khoreia del centre, en col·laboració de la cantant manlleuenca Paula Valls i amb el suport tècnic d'en Guillem Roma, també encarregat de fer el vídeo que podeu veure a continuació:
Per al desenvolupament del projecte, es va comptar amb la col·laboració especial de l'alumnat d'IFE-AMIE, un itinterari formatiu específic en manteniment d'instal·lacions esportives per a persones amb necessitats educatives especials. Una de les alumnes del cicle amb la col·laboració de la seva mediadora comunicativa, va ser l'encarregada d'ensenyar a la resta del centre com signar la tornada de la cançó.
En aquesta proposta trobareu diverses opcions per treballar, a partir d'aquesta experiència: des de fer només la part signada, fins a treballar aquest projecte o un de similar al vostre centre. Vosaltres decidiu! 
 

aprenem a signar la tornada

La versió més simple i fàcil de l'activitat, que es pot fer en una sola sessió, consisteix simplement en aprendre a signar la tornada. La llengua de signes acostuma a ser molt interessant i atractiva per a l'alumnat, i val la pena visibilitzar-la, sobretot si al centre hi ha alguna persona sorda i/o signant. Per ensenyar-la, podeu utilitzar l'àudio i els tutorials de l'institut Antoni Pous:

Àudio: We are the world / Nosaltres som el món (Cor Khoreia i Paula Valls)
Tutorial llengua catalana de signes
Tutorial activitat Khoreia de Nadal 2022 (INS Antoni Pous)

 

La nostra recomanació, però, és que si en teniu l'oportunitat feu els vostres propis tutorials. És molt més significtiu quan qui surt als vídeos són els docents o l'alumnat del centre!

 

aprenem la cançó

Si disposeu de més temps, podeu aprendre la cançó sencera. Es tracta d'una arranjament bàsic per a tres veus, pensat per una coral de secundària sense massa dificultat i amb una tercera veu pensada per a nois que ja ha fet la muda. També hi afegim una proposta de distribució de les veus amb solistes o petit cor, però cadascú pot adaptar-ho a les seves necessitats:

Partitura: We are the world / Nosaltres som el món
Lletra: We are the world / Nosaltres som el món
Proposta distribució veus

 

Podem aprendre la cançó tant amb un cor com amb el grup classe. Simplement caldrà adaptar-nos a les característiques del grup: si no podem fer les tres veus, podem incorporar els fragments de melodia de la primera veu a la primera o la segona.

Com a exemple de material de suport per treballar amb el cor, compartim el tutorial elaborat per al cor Khoreia:

Tutorial veus We are the world - Cor Khoreia

desenvolupem tota l'activitat

La tercera opció és replicar tot el projecte, amb aquesta cançó o amb una altra. Els passos a seguir serien els següents:

  1. Triem i adaptem la cançó - Cal tenir present que per signar en llengua de signes catalana, el text de la cançó ha d'estar en català. Per tant, podem triar una cançó en català o adaptar-la com en el cas de We are the world / Nosaltres som el món. Si podeu col·laborar amb persones signants (del centre o de l'entorn), és interessant que ja participin en aquesta primera part de l'activitat, per assegurar-nos que l'adaptació s'adequï a la LSC. Haurem de tenir en compte que el text sigui comprensible i fàcil de quadrar amb la música. 
  2. Aprenem la cançó - En funció dels grups que tinguem o si treballem amb una coral, podem fer-ho d'una manera o altra. És recomanble introduir de seguida la llengua de signes i que aprenguin a cantar signant, de manera que puguem automatitzar els moviments. Un cop tinguem muntada la cançó amb la part signada, podem enregistrar-la, fer una actuació davant dels companys i companyes, davant les famílies, en col·laboració amb alguna entitat de l'entorn...
  3. Fem l'activitat amb tot el centre - Per treballar amb tot el centre, és complicat tenir el temps perquè tothom aprengui la cançó. En aquest cas, us proposem seguir el model de l'activitat Khoreia: una part de l'alumnat s'encarrega de cantar i enregistrar la cançó) i es convida a la resta a assolir el repte d'aprendre a cantar i a singar la tornada (o el fragment que signem). Pot ser una bona activitat per fer en alguna ocasió especial, en motiu d'alguna celebració o jornada especial. Podem enregistrar l'activitat i així tenir-ne un bon record!

Una recomanació: recordeu que, encara que utilitzem la LSC en alguns fragments, les persones sordes no entendran la lletra de la cançó si no està subtitolada! De fet, subtitolar tots els vídeos que enregistrem de música (o de qualsevol altre tipus!) és la millor manera de fer-los accessibles per a les persones sordes.

ET QUEDE DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

DES DE CASA

Utilitzant els vídeos tutorials, podem convidar a participar en l'activitat també l'alumant que és a casa, des de la distància, i així tothom podrà sentir-se partícip de l'activitat!

NECESSITES UN COP DE MÀ PER FER-HO DES DE CASA? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

Actualitzat LOMLOE (Decret 175/2022 d'ordenació de l'educació bàsica)

COMPETÈNCIES CLAU VECTORS
2. Competència plurilingüe
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Competència ciutadana
8. Competència en consciència i expressió culturals
Enfocament competencial
Qualitat de l'educació lingüística
Universalitat del currículum
Perspectiva de gènere
Benestar emocional
Ciutadana democràtica i consciència global
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES música sabers MÚSICA
MUS3. Interpretació amb la veu, els instruments i la dansa.
MUS4. Creació de projectes musicals.
B. Interpretació, improvisació i creació
CRITERIS D'AVALUACIÓ MÚSICA CONNEXIONS AMB ALTRES ÀMBITS
3.1. Utilitzar tècniques d'interpretació musical i corporal per al desenvolupament de les destreses musicals, potenciant l'expressió d'emocions i la seguretat en si mateix/a.
3.2. Mostrar iniciativa en els processos creatius participant com a intèrpret en actuacions i manifestacions musicals i escèniques dins i/o fora del centre.
3.3. Aplicar tècniques d'interpretació musical i de moviment en audicions i concerts a l'aula i fora, desenvolupant la creativitat i el respecte cap als altres.
4.2. Organitzar produccions que utilitzin la veu, el cos, els instruments i/o les eines digitals per al desenvolupament de projectes musicals, amb actitud inclusiva i cohesionadora, tenint en compte les oportunitats personals, socials i professionals.
ARTÍSTIC - arts escèniques i dansa
EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS
LINGÜÍSTIC (CATALÀ, ARANÈS, CASTELLÀ)
LINGÜÍSTIC (LLENGÜES ESTRANGERES)

ORIENTACIONS SOBRE EL NOU CURRÍCULUM

ORIENTACIONS I EINES PER A L'AVALUACIÓ

T'AJUDEM A ENTENDRE EL NOU CURRÍCULUM AMB UN DIDAL 

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT TEXTURA / FORMA COMPÀS RITME MELODIA / HARMONIA CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Moviment-dansa, Escoltar
2-3 veus
4x4 Pulsació Major, Recitatiu 
Articulació, Dinàmica,  Respiració, Fraseig, Emotivitat

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal
Acceptació i respecte,  Igualtat de gènere, Diversitat i Interculturalitat, Esforç, Pau i justícia, Medi ambient i sostenibilitat, Amistat
Consciència del propi cos, Motricitat gruixuda, Veu, Coordinació
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Col·laboració i treball en equip, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Estirant el fil

Explorar les possibilitats que tenim per fer les activitats de música més accessibles a tothom, també a les persones sordes, ens obre un ventall d'oportunitats molt gran! Us encoratgem a fer-ho, buscant aliances amb el vostre entorn. 

Val la pena documentar-nos una mica més sobre les diferents llengües de signes (podeu trobar informació en aquest enllaç) i més concretament sobre la llengua signes catalana (LSC): enllaç

Hi ha diversos artistes que incorporen en les seves actuacions intèrprets de signes. Podem escoltar i visionar-ne alguns exemples.

- La cantant Rozalen té múltiples cançons interpretades en llengua de signes amb la col·laboració de Beatriz Romero: Vivir, 80 veces, A tu vida
- Red Hot Chili Peppers va fer una col·laboració amb la intèrpret de signes Amber Galloway Gallego: Under the bridge. Aquesta mateixa intèrpret ha enregistrat covers d'algunes cançons com Take me to the church
- El grup espanyol Extremoduro també ha incorporat la llengua de signes en algunes de les seves actuacions: Experiencias de un batracio.
- En l'actuació de Rihanna a la SuperBowl 2023, va triomfar la versió de la intèrpret de llengua de signes: Interpretació en llengua de signes de la Rihanna a la SuperBowl

 

 

 

 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès We are the world / Nosaltres som el món (exemple de lliure accés)