Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Pau Casals: música per la pau (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Pau Casals: música per la pau (Exemple de lliure accés)

english activity

El fil: la música, un llenguatge universal per la pau 

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
El cant dels ocells 
12-14
Trad. catalana
Europa
Catalunya
-
1-3h

 

El taller

Espai
Aula, sense requisits específics
Material
Reproductor d'àudio i vídeo
Grup
Es tracta d'una activitat que podem treballar amb qualsevol grup; en funció del grau de cohesió i coneixement mutu, podrem aprofundir més o menys en la reflexió. És una bona activitat per acostar-nos els uns als altres i treballar per a una resolució positiva dels conflictes.
jo
El nostre exemple és fonamental quan treballem la cultura de la pau. Tan important com l'activitat és la capacitat que tinguem per aturar-la quan apareguin conflictes a l'aula, i que siguem capaços d'aplicar les reflexions que fem al dia a dia del grup.

 

Teixint: escoltem, reflexionem a partir del testimoni de pau casals i busquem exemples de música per la pau

 

comencem escoltant

Comencem fent un treball d'audició. Els demanem que escoltin atentament el cant dels ocells:

Vídeo: El cant dels ocells

A continuació fem un torn obert de preguntes: Quin instrument hem sentit? De quina família és? Han reconegut la peça? Qui creuen que la tocava? Això ens permetrà valorar quins coneixements previs tenen i ajustar l'activitat.

Després, els repartim un paper o un post-it i els demanem que escriguin les paraules, sensacions, idees.... que els suggereix l'audició, mentre la repetim.

Què ha sortit? Quines sensacions ens transmet? Apareix la idea de pau? En aquest punt, podem fer una primera reflexió de com la música, sense paraules, és capaç de transmetre coses, i ho fem a través de les paraules del mateix Pau Casals:

“La música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser font de comunicació entre els homes”
“La música... transcendeix les fronteres de la llengua, de la política i de les nacions”
 

presentem pau casals

Ens acostem una mica a la vida de Pau Casals: Qui va ser? Quines aportacions va fer al món de la música? I en altres àmbits?

Són molt recomanables els materials que podem trobar a la pàgina web de la Fundació Pau Casals (Pau Casals Educa): documents, vídeos, activitats interactives, propostes didàctiques per als diversos cicles de primària.... Us recomanem fer-hi una ullada i triar les activitats o materials que us puguin anar més bé en cada cas. Podeu plantejar l'activitat en dues parts: en la primera identifiquem coneixements previs i interessos del grup, i en funció del que surti preparem unes activitats o altres. Veureu com, a part d'aquesta proposta, us dóna idees per treballar molts altres aspectes. 

Una altra opció interessant és visitar la casa-museu de Pau Casals a El Vendrell (informació).

Us suggerim, de tota manera, aquest vídeo editat per la mateixa Fundació Pau Casals: Pau Casals. Mestre, director, compositor, intèrpret.

 

música per la pau I LA LLIBERTAT

Pau Casals, entre moltes altres coses, va utilitzar la música i la seva professió de músic per treballar per la pau i per la defensa de la llibertat. El seu compromís polític i la defensa d'aquests valors li va valdre el reconeixement de les Nacions Unides l'any 1971, que li va atorgar la Medalla a la Pau Com ho va fer?

Per descobrir-ho, us proposem treballar amb quatre activitats diferents. Podem fer-les totes, triar-ne alguna, o repartir-les en petits grups. Si ho fem en petits grups, distribuim les tasques (podem fer-ho amb grups cooperatius, per exemple) i demanem a cada grup que faci una petita presentació del que han après a la resta del grup, per tal de compartir el coneixement.

Activitat 1

1. Ens fixem en la biografia de Pau Casals i identifiquem aquells esdeveniments rellevants en aquest sentit. Quines accions concretes va fer per lluitar per la pau i la llibertat? Amb quins esdeveniments històrics podem relacionar-les (podem treballar-ho en col·laboració amb el professorat de socials)?. Per fer-ho, podem utilitzar aquesta cronologia.

Activitat 2

Llegim i comentem algunes de les frases de Pau Casals: què signifiquen? Com aplica Pau Casals aquestes reflexions en els seus actes? Podem correlacionar aquestes frases amb diversos esdeveniments de la cronologia anterior?

"A qui li escau més que a l’artista, la defensa de la llibertat...?"
"Les úniques armes de què disposo són la batuta i el violoncel ."
"...no tornaria a tocar públicament mentre les democràcies no canviessin llur actitud envers Espanya."
"La meva contribució a la PAU pot ésser minsa, però hauré donat tot el que puc aconseguir un ideal que considero sagrat..."

Activitat 3

Presentem seva obra "El Pessebre", oratori amb lleta de Joan Alavedra que Casals composa com un cant a la pau, un missatge universal. Podem proposar el visionat del documental "Un poema a l'exili", que parla justament de com va ser escrita aquesta obra, o el trailer del documental on podem sentir les paraules del mateix Casals explicant per què el va composar i quin significat li donava.  En quines condicions on i quan es va escriure el poema i l'oratori? Per què Pau Casals creia que oferia un missatge universal? On el va presentar? Quina acollida va tenir?

Vídeo: Un poema a l'exili
Trailer del documental, amb les paraules de Pau Casals

Activitat 4

Mirem el vídeo de l'entrega de la medalla a la pau de les Nacions Unides i escoltem el seu discurs. Per què diu que és l'honor més gran que ha rebut mai? Per què creieu que s'emociona? Com interpreteu el que diu sobre Catalunya?

Vídeo
Paraules de Pau Casals a l'ONU

més MÚSICA PER LA PAU

Podem acabar l'activitat amb una petita recerca. Cada alumne (o per parelles) han de buscar algun altre exemple de música per la pau i presentar-lo davant del grup: Quina és la peça? Qui l'ha composada i/o l'interpreta? Què reivindica?

Podem proposar-los de fer una petita presentació davant del grup i generant un diàleg sobre el tema. També és important poder remetre a aquesta activitat i a les reflexions que en surtin cada vegada que aparegui una situació de conflicte en el grup: parlem de pau començant per nosaltres mateixos.

 

ENGLISH ACTIVITY

Fàcilment podem convertir la proposta en una English Activity si treballem a partir del text original en anglès, de les seves paraules a l'ONU. També podem utilitzar diversos dels materials audiovisuals que incorporen fragments en anglès per fer-ne un treball de comprensió.

Per altra banda, bona part del repertori que proposaran els nois i noies quan facin la cerca de més música per la pau, segurament serà en anglès. Podem demanar-los que la busquin específicament en aquesta llengua o bé que, amb independència de l'idioma en que estigui la peça, en facin la presentació amb anglès per treballar tant l'expressió escrita com l'expressió oral. 

 

ET QUEDE DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

 

El teixit

CURRICULAR

COMPETÈNCIES CLAU OCDE OBJECTIUS
1. Comunicació en llengua materna
2. Comunicació en llengües estrangeres
4. Competència digital
5. Aprendre a aprendre
6. Competències socials i cíviques
8. Consciència i expressió culturals
 
Escoltar comprensivament, conèixer i valorar músiques diverses.
Percebre, explorar, conèixer i comprendre la música.
Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
Participar activament i de forma cooperativa.
Prendre consciència de la dimensió social i cultural de la música.
Valorar el fet artístic i argumentar amb criteri propi.
Cercar, comprendre i valorar críticament informació de fonts diverses.
Conèixer i aplicar recursos tecnològics.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT ARTÍSTIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT  CULTURA I VALORS
ART2. Hàbits de percepció reflexiva
ART8. Valoració de les produccions artístiques
ART9. Gaudi i enriquiment personal i social
ART10. Art per a la cohesió i l'acció social
VAL2. Drets Humans
VAL3. Superació de prejudicis i pensament propi
VAL4. Identificació d'aspectes ètics
VAL5. Actituds de respecte actiu
VAL6. Diàleg i cultura de la pau
VAL7. Comprensió i valoració d'arrels culturals
VAL8. Dimensions ètiques de l'art
COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'ALTRES ÀMBITS ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ
ÀMBIT DIGITAL - DIG2, DIG5, DIG8
ÀMBIT SOCIAL - SOC8, SOC9, SOC10, SOC11, SOC13
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (LL. ESTR.) - ESTR1, ESTR2, ESTR3, ESTR4, ESTR6, ESTR7, ESTR8, ESTR9, Dimensió Actitudinal i Plurilingüe
 

ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ 

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT
TEXTURA / FORMA
COMPÀS
RITME
MELODIA / HARMONIA
CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Escoltar
-
-
-
-

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Convivència i gestió del conflicte
Acceptació i respecte, Responsabilitat i compromís, Pau i justícia
-
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Diàleg, Col·laboració i treball en equip, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

Estirant el fil

Podem estirar el fil centrant-nos en la importància de Pau Casals com a músic i en el seu virtuosisme. És recomanable el visionat d'algun dels vídeos on se'l pot veure tocant el violoncel o dirigint una orquestra.

Vídeo: Suite núm. 1 de Bach a Sant Miquel de Cuixà

 
També podem aprofundir amb el treball més històric en col·laboració amb l'àmbit de socials, vinculant tot el que hem treballat amb el context històric de la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i el franquisme.
Una altra opció és aprofitar aquest treball per vincular-lo a la reflexió dels conflictes que existeixen actualment al món. La reflexió sobre l'exili, comparant la situació dels exiliats catalans i espanyols a França al final de la Guerra Civil amb l'actual drama dels refugiats que fugen de Síria i altres zones en conflicte, també pot ser molt interessant. Us proposem alguns recursos que poden ser-vos d'utilitat:
Vídeo: paral·lelisme entre Macedònia i els refugiats espanyols de la Guerra Civil (2015)
Materials i recursos educatius: Refugiats ahir i avui (Arxiu Nacional de Catalunya)
 

 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Pau Casals: música per la pau (Exemple de lliure accés)