Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Senzeninah - Cançons per la Pau (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Senzeninah - Cançons per la Pau (Exemple de lliure accés)

ENGLISH ACTIVITY

 

 

El fil: quan una cançó esdevé un símbol per a un poble o comunitat

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
TEMPS
Senzeninah
10-12
tradicional 
Àfrica
Sudàfrica
Zulú
1-3h

 

 

El taller

Espai
Aula habitual.
Material
Instruments Orff i reproductor d'imatge i so. Conexió a la xarxa. 
Grup
És bo treballar aquesta proposta quan el grup ja es coneix una mica. Quan hi ha hagut temps de viure encontres i desencontres... a vegades per reflexionar en la provenció (proveïr a les persones d'eines per prevenir) del conflicte.
jo
 
Saber-nos molt bé les tres veus de la cançó. Improvisar nosaltres i convidar a improvisar als nens i nenes. Cantar la cançó amb la càrrega emotiva que té. Des de la pròpia actitud treballar l'empatia del grup amb els sentiments que expressa la comunitat negra.  

 

Teixint: Aprenem una cançó amb una guia visual,  expliquem Què diu i qui ho cantava i ho canta, QUAN LA SABEM PROVEM A IMPROVISAR (primer nosaltres) preguntem als nens i nenes si coneixen qui va ser nelson mandela i en parlem... APRENEM l'acompanyament AMB ELS INSTRUMENTS ORFF...

 

 

 

 

Senzeninah és una cançó emblemàtica de Sudàfrica, de l'època de l'Apartheid. La cantava la comunitat negra al llarg dels 27 anys que Nelson Mandela va estar empresonat, com a lament i, en certa manera, com un himne de resiliència de la població negra.

Us deixem alguns enllaços de cors que la canten perquè la gaudiu i us encomaneu de la seva força:

Cape Town Youth Choir 
Senzeninah-South Africa (algunes imatges són dures, mireu sempre el vídeo abans de passa-lo als nois) 
 

l'aprenem

Us fem una proposta per ensenyar-la als nens i nenes ajudant-nos amb algun recurs visual: 
  •  

Podem pensar amb els nois i noies algun moviment per cantar-la. A l'Àfrica el moviment és inherent a tota la música.

Perquè els nois i noies es facin càrrec de quina persona era Mandela, us deixem un fragment de la pel·lícula Invictus (Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela), quan ell arriba al Palau Presidencial: Escena d'Invictus (Paraules de Mandela als treballadors del gabinet presidencial de Sudàfrica). 

 

english activity

També us deixem uns vídeos on es recullen algunes de les paraules que Mandela va deixar en la memòria col·lectiva. Com que estan en anglès, us proposem utilitzar-los en la versió original i, així, convertir la proposta en una English Activity:
 
Podem traduir-les i inspirar-nos per crear un petit vídeo sobre la Pau, les actituds que podem tenir al llarg de la vida, per afrontar les dificultats... en anglès (o en la llengua que preferiu). Els nois poden decidir-ne el guió,  poden gravar la "banda sonora" amb Senzeninah (Cantada, tocada...), recitar o escriure paraules de Mandela i reflexions del grup a partir d'aquestes...
Podem convidar als nois noies a fer una recerca sobre les cançons que diferents músics, grups...han dedicat en memòria de Nelson Mandela.
 

ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

Actualitzat LOMLOE (Decret 175/2022 d'ordenació de l'educació bàsica)

COMPETÈNCIES CLAU VECTORS
1. Competència en comunicació lingüística
2. Competència plurilingüe
4. Competència digital
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Competència ciutadana
8. Competència en consciència i expressió culturals
Enfocament competencial
Qualitat de l'educació lingüística
Universalitat del currículum
Benestar emocional
Ciutadana democràtica i consciència global
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES EDUCACIÓ ARTÍSTICA SABERS EDUCACIÓ ARTÍSTICA
ART1. Descobriment de propostes artístiques diverses
ART2. Investigació i anàlisi de manifestacions culturals i artístiques
ART3. Experimentació i creació
ART4. Creacions culturals i artístiques col·laboratives
Educació musical
Educació en arts escèniques i performatives
 
Percepció i anàlisi
Creació i interpretació
CRITERIS D'AVALUACIÓ (EDUCACIÓ ARTÍSTICA) CONNEXIONS ÀMBITS
1.2. Analitzar manifestacions culturals i artístiques en diferents contextos a partir de l'exploració de les seves característiques, establint relacions entre elles i valorant la diversitat que les genera. 
2.3. Valorar i compartir les sensacions, emocions i evocacions produïdes per diferents manifestacions culturals i artístiques, atenent el seu context i relacionant-les de manera inclusiva amb la pròpia identitat cultural de manera respectuosa i dialogant.
3.1. Experimentar algunes possibilitats expressives i comunicatives del cos i de diferents eines d’expressió dels llenguatges artístics, a través de l’aplicació pràctica, amb curiositat, interès i afany de superació.
3.2. Produir creacions personals adaptades a una finalitat específica mitjançant l'expressió d'idees, sentiments i emocions, utilitzant aprenentatges dels referents artístics treballats.
3.3. Documentar i compartir creacions personals, evidenciant empatia i respecte per les dels altres i acceptant-ne les diferents lectures i interpretacions.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA/ARANESA I CASTELLANA
LLENGUA ESTRANGERA
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS

ORIENTACIONS SOBRE EL NOU CURRÍCULUM

DETALL DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA A PRIMÀRIA: COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D'AVALUACIÓSABERS

ORIENTACIONS I EINES PER A L'AVALUACIÓ

T'AJUDEM A ENTENDRE EL NOU CURRÍCULUM AMB UN DIDAL 

  MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT
TEXTURA / FORMA
COMPÀS
RITME
MELODIA / HARMONIA
CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Moviment-dansa, Tocar, Escoltar, Improvisar-crear, Llenguatge musical, Percussió corporal
Binària,  2-3 veus
2x4
Pulsació, Figures rítmiques, Ostinato
5 notes, Diatònica Ostinato 
Articulació, Dinàmica,  Respiració, Fraseig, Emotivitat

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal, Convivència i gestió del conflicte
Acceptació i respecte, Responsabilitat i compromís, Diversitat i Interculturalitat, Esforç, Confiança, Pau i justícia
 Motricitat fina, Motricitat gruixuda, Veu
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Creativitat, Diàleg, Col·laboració i treball en equip, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

Estirant el fil: la pau i les persones que en són icones

 
Tot i que algunes de les coses apuntades a la proposta ja podrien incloure's en l'apartat d'estirant el fil, el que us proposem específicament és endinsar-nos una mica més en la sensibilització i el compromís dels nens i nenes quant a la necessitat de treballar junts per aconseguir un món més just i en pau.
 
Podem dividir la classe en tres grups i fer una recerca sobre tres d'aquestes persones que han esdevingut icones de la Pau i la Justícia: Mahatma Gandi (Índia), Martin Luther King (USA) i Nelson Mandela (Àfrica).
 
Us deixem alguns enllaços a materials educatius per a la Pau: Jocs cooperatius i per la pau, Càpsules per la pauRecursos per a la pau.

 

 

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Senzeninah - Cançons per la Pau (Exemple de lliure accés)