Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès TAPÍS - Hung-Sai: teatre d'ombres xineses (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

TAPÍS - Hung-Sai: teatre d'ombres xineses (Exemple de lliure accés)

 

EL TAPÍS: fem un teatre d'ombres xineses a partir de la història d'hung-sai

 

TÍTOL
EDAT
TIPUS DE TAPÍS
ÀREES VINCULADES
TEMPS
Hung-Sai
6-8
8-10
10-12
Espectacle
Visual i Plàstica, Llengua, 
Medi Social, Tutoria
Trimestral

 

ELS FILS: hung-sai... i, si teniu ganes de més, confitura de tres cançons i hei io io

 

TÍTol
EDAt
AUTOR/A
CONTINENT
PAÍS/COMUNItat
IDIOMA
ENLLAÇ
Hung-Sai 8-12 Popular (adapt. Enriqueta Anglada) Àsia Xina Català Diversita't (pàg. 72)
Confitura de tres cançons 10-12 Cançons populars adaptades Àsia, Europa, Amèrica Xina, Hongria, Bolívia Català, Quítxua Diversita't (pàg. 78)
Hei io io 6-12 Popular; apresa de Sofía López Ibor Àsia Taiwan Taiwanès Proposta didàctica
 

 

El taller

EspaiS
A part de l'aula de música, caldrà disposar d'un espai adequat per a l'elaboració de les manualitats i d'un espai per fer la representació (teatre, auditori...)
Material
Instruments de percussió per a l'acompanyament rítmic, i si també feu "Hei io io", canyes o algun material semblant per a la dansa. El material necessari per fer els titelles, el teatret d'ombres xineses, els decorats i altres elements d'atrezzo...
GrupS
Proposem treballar aquesta activitat amb tots els grups de primària. Tot i que la cançó està proposada per a cicle superior, també es pot treballar amb nens i nenes més petits. Podem plantejar la proposta com un treball de centre o només amb alguns dels cicles (superior i mitjà, preferentment), però suggerim que es treballi a nivell de centre, incloent-hi tots els grups.
EQUIP
És fonamental la col·laboració entre mestres a l'hora de desenvolupar la proposta, ja que s'ha de treballar des de diferents àrees. Suggerim, en primer lloc, fer una bona distribució de les tasques i que cadascú tingui clar quines activitats ha d'assumir i desenvolupar. Serà fonamental, però, una bona coordinació de tot plegat (que us proposem que assumiu directament).

 

Teixint: expliquem una història, aprenem una cançó, reflexionem, creem un teatre d'ombres xineses.... i fem un espectacle

 

 

Ens fa molta il·lusió inaugurar l'apartat de Tapissos oferint-vos aquesta proposta de la Núria Casas, que podeu trobar publicada a Diversita't. La Nuri va morir el maig de 2004, sense poder veure publicada l'obra en la que havíem treballat amb tanta passió. Que serveixi, doncs, aquesta proposta de petit homenatge a la Nuri, de qui ens sentim deutores: tenim present el seu llegat en totes i cadascuna de les propostes d'El Teler de Música.

 

EXPLIQUEM UNA HISTÒRIA D'AMOR

Proposem començar l'activitat explicant el conte inspirat en la cançó d'Hung-Sai. Podem fer-ho des de la classe de música o de català, o en alguna hora de tutoria.... Si tenim l'oportunitat de flexibilitzar l'horari, seria molt interessant poder treballar amb tots els grups l'inici del projecte.
Per tal de motivar l'activitat, podem introduir-la de diverses maneres:
  • Una opció és començar parlant de l'amor, i de les dificultats que poden tenir dues persones enamorades per estar juntes. Segur que als més grans se'ls acut algun exemple de les sèries de la televisió, o d'alguna història que han sentit. 
  • Una altra opció és començar ambientant-nos en la Xina. Podem utilitzar alguns objectes: alguna roba de seda, una palets xinesos, un ventall, alguna il·lustració.... a veure si els nens i nenes són capaços d'endevinar d'on són. Si tenim la sort de tenir algun alumne xinès, per descomptat, podem demanar-li que ens ajudi a preparar totes aquestes coses (més endavant us suggerim com aprofitar per introduir el coneixement de la cultura i la societat xinesa).

Un cop introduït el tema, expliquem el conte (el podeu trobar aquí). 

Durant tot el procés, és interessant aprofundir en el treball més reflexiu sobre els temes que hem plantejat, que pot adaptar-se a cadascun dels cicles de l'educació primària, i vincular-ho amb el treball que haguem fet al centre sobre gestió d'emocions, educació en valors... Podem fer-ho de diverses maneres, però suggerim fer-ho en col·laboració amb l'àrea de medi social i la tutoria. Suggerim dos temes principals sobre els que centrar les propostes que puguin sorgir:

  • La reflexió sobre l'amor i les possibles dificultats en les relacions. Per plantejar aquest tema, us poden ser d'utilitat els recursos que ofereix del Departament d'Ensenyament sobre educació afectiva i sexual
  • Aprofundir en el coneixement de la Xina i la cultura xinesa. Podem fer-ho des de l'àrea de medi social, i també en col·laboració amb les famílies d'aquest origen, alguna entitat de persones d'origen xinès que hi hagi al nostre entorn....

 

aprenem la cançó... i ampliem repertori asiàtic

Just acabat d'explicar el conte, ja podem aprendre la cançó. Podem explicar-los que aquesta és la cançó que cantava l'enamorat d'Hung-Sai. Si ho preferiu, també podríem començar per la cançó i després introduir el conte. Però en qualsevol cas, pensem que és important no perdre l'efecte sorpresa de la història.

Trobareu la partitura i la lletra aquí. Però per treballar la cançó, us remetem a la proposta que trobareu publicada a Diversita't (pàg. 72). 

Si hem aconseguit organitzar un bon sarau a nivell de centre i tenim previst fer un bon espectacle, podem ampliar el repertori amb altres cançons.

La primera proposta seria la que podeu trobar a Diversita't (pàg. 78): Confitura de tres cançons. Es tracta d'una activitat en que barregem tres cançons de diferents llocs del món (Hung-Sai -de la Xina-, Navidadau -de Bolívia- i Tres i tres -d'Hogria-) i, sorpresa! l'acaba sortint una mescla la mar d'interessant i harmònica!

Una altra  proposta seria complementar el repertori asiàtic amb una dansa de Taiwan, que també podeu trobar a Diversita't (pàg. 42): Hei io io. Es tracta d'una dansa de pescadors, apresa de Sofía López Ibor, que utilitza les canyes de pescar (en el nostre cas, alguna cosa que s'hi assembli) com a elements coreogràfics.

En qualsevol cas, ampliar el repertori amb cançons procedents d'Àsia sempre serà enriquidor, i una bona oportunitat per conèixer una mica millor altres països i cultures. Podem aplicar-hi el treball que proposàvem de medi social, i fer una cerca d'informació sobre els països d'origen de les cançons que aprenem, buscar-ne de noves...

 

fem ombres xineses

Un cop apresa la cançó i coneguda la història, ja podem proposar-los de fer-ne una represantació mitjançant un teatre d'ombres xineses. Per fer-ho, us proposem que treballeu en col·laboració amb l'àrea d'educació visual i plàstica, i creeu vosaltres mateixos tant les figures com el teatret per a les ombres xineses. Us deixem alguns enllaços interessants:

  • Enllaç per construir un teatre d'ombres xineses.
  • Webquest per fer ombres xineses. Aquí hi trobareu una proposta completa de com fer tot el procés, amb enllaços i indicacions per desenvolupar cada pas. Podeu adaptar-ho a l'activitat que us proposem amb la història d'Hung-Sai.
  • Vídeo tutorial en anglès. Podem animar-nos a incorporar el treball en anglès i construir "shadow puppets"

La preparació del teatre d'ombres pot anar acompanyat també de tota una ambientació de l'espai on s'hagi de desenvolupar l'espectacle. Podem buscar diferents elements d'atrezzo i elements decoratius per fer-ho. De nou, si tenim la sort de comptar amb famílies d'origen xinès, pot ser una fantàstica oportunitat per demanar-los la seva col·laboració i, fins i tot, deixar que elles mateixes facin propostes per complementar l'espectacle.

 

com distribuïm les tasques

Si treballeu amb un sol cicle, tots els nens i nenes poden participar en totes les tasques. Però si teniu molts grups o decidiu treballar la proposta a nivell de tot el centre, aleshores pot ser recomanable que distribuïu les tasques per cicles o per grups. De nou, hi ha vàries opcions:
  • Distribuir les tasques per cicles. Per exemple: cicle superior s'encarrega de la cançó (o cançons), cicle mitjà del teatre d'ombres, i cicle inicial de preparar l'ambientació i l'atrezzo de l'espai. L'única limitació és assegurar-se que la tasca encomanada s'adapti i s'ajusti a les característiques de cada cicle. Si decidim fer vàries cançons, també podem distribuir-les entre els diferents cicles a l'hora de fer l'espectacle.
  • Distribuir les tasques per grups-classe. Dins un mateix cicle (o fins i tot dins un mateix curs), tot i que tothom ha de conèixer la història i saber la cançó, a l'hora de representar-la cada grup pot encarregar-se d'una tasca diferent. Alguns preparen la cançó per cantar-la (o, si preparem més repertori, cada grup prepara alguna peça), altres preparen el teatre d'ombres, altres s'encarreguen de l'organització i presentació de l'acte....
  • Treballar dins de cada grup-classe o per curs. Repliquem la proposta per a cada grup-classe o cada curs, que acabarà fent la seva pròpia representació. En aquest cas, la limitació serà a l'hora de la representació: haurem de convidar públic específic per a cada representació. Aquesta pot ser una bona opció si no disposem d'un espai prou gran per a tothom.

Hi ha encara una altra tasca que podem tenir en compte. Donades les dimensions del teatre d'ombres, és probable que si l'espai on hem de fer-lo és molt gran, no hi hagi bona visibilitat. Per resoldre aquest problema, podem utilitzar una càmera connectada a un projector i projectar l'obra en una pantalla més gran per tal que ho vegi tothom. D'aquesta manera, també podríem enregistrar l'espectacle i reproduir-lo sempre que vulguem, pujar-lo a la xarxa i fer-ne difusió.... De ben segur que els alumnes més grans poden encarregar-se d'aquesta tasca i fins i tot editar el vídeo.

 

El teixit

A part dels teixits que trobareu en les propostes didàctiques del repertori (curricular, musical i socioeducatiu), aquest Tapís ens permet treballar específicament els següents aspectes:

CURRICULAR 

COMPETÈNCIES CLAU OCDE OBJECTIUS
1. Comunicació en llengua materna
4. Competència digital
6. Competències socials i cíviques
7. Iniciativa i esperit emprenedor
8. Consciència i expressió culturals
Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
Escoltar, conèixer i valorar músiques diverses.
Participar activament i de forma cooperativa.
Utilitzar recursos tecnològics.
Conèixer el propi entorn artístic i cultural.
Valorar i argumentar l'experiència musical i estètica, amb criteri propi.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT ARTÍSTIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT VALORS
ART1. Hàbits de percepció conscient
ART3. Comprensió i valoració del patrimoni artístic
ART5. Ús d'elements bàsics del llenguatge visual
ART6. Interpretació vocal i instrumental
ART7. Expressió, interpretació i comunicació amb llenguatge escènic
ART9. Projectes i produccions artístics
VAL1. Autonomia i responsabilitat
VAL3. Superació de prejudicis i pensament propi
VAL4. Actituds de respecte actiu
VAL5. Diàleg i participació en les relacions
VAL6. Cooperació, compromís personal i convivència
VAL7. Anàlisi amb criteris ètics
VAL8. Actituds de servei i compromís social
COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'ALTRES ÀMBITS ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ
ÀMBIT DIGITAL - DIG1
ÀMBIT CONEIXEMENT MEDI - MEDI3, MEDI5, MEDI7, MEDI12
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (CAT-CAST) - LING13, LING14 

ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ 

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS socials
Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Consolidació i cohesió grupal, Convivència i gestió del conflicte
Responsabilitat i compromís, Igualtat de gènere, Diversitat i Interculturalitat, Esforç Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Creativitat, Diàleg, Col·laboració i treball en equip, Autoestima, Empatia i assertivitat

ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès TAPÍS - Hung-Sai: teatre d'ombres xineses (Exemple de lliure accés)