Ruta

Ets aquí:Inici Programacions Teixits Teixit Curricular

SocialsUp

RSS

Teixit Curricular

 

Amb les propostes didàctiques del Teler de Música, podeu desenvolupar íntegrament la programació curricular en cadascun dels cicles de l'Educació Infantil (Escola Bressol i segon cicle d'Educació Infantil) i de l'Educació Bàsica (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria)

 

què és EL TEIXIT CURRICULAR?

Per facilitar-vos aquesta tasca i donar-vos tota la informació necessària per al desenvolupament curricular, al final de cadascuna de les propostes didàctiques, El teixit, trobareu la informació que necessiteu per vincular l’activitat al desenvolupament del currículum: objectius, continguts, criteris d’avaluació i competències/capacitats que permet desenvolupar.

 

com es vincula el teixit curricular als currículums oficials?

La proposta que us fem des del Teler de Música en el teixit curricular està basada en els decrets curriculars vigents. Fins el curs 2022-2023, tots els continguts s'han adaptat al desenvolupament de la LOMCE i a la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al desplegament de les Competències Bàsiques en l'àmbit de l'Educació Artística. Podeu veure aquí la correspondència entre les propostes d'El Teler de Música i les disposicions curriculars vigents fins el 2022:

ADAPTACIÓ DELS TEIXITS CURRICULARS AL NOU CURRÍCULUM (LOMLOE)

A partir del gener de 2023, El Teler de Música s'adapta al nou currículum que s'estableix al Decret 175/2022, de 27 de setembre, en aplicació de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE):
- Les propostes didàctiques i tapissos d'El Teler ja estaven pensades des d'una perspectiva metodològica molt similar a les situacions d'aprenentatge: són seqüències didàctiques completes, que mobilitzen els coneixements i aptituds de l'alumnat en contextos pràctics i promouen una  posició activa de l'alumnat respecte del seu propi aprenentatge, a partir de fenòmens, problemàtiques o temes d'interès vinculats a les seves realitats. De la mateixa manera, també incoporen elements que s'han contemplat en els vectors del nou currículum: enfocament competencial, universalitat i inclusió, perspectiva de gènere, benestar emocional, ciutadania i consciència global...
- Les noves propostes didàctiques s'adapten al nou currículum, amb  un nou teixit curricular que incorpora: competències clauvectorscompetències específiques i sabers de l'àrea d'educació artística (primària) o de la matèria de música (secundària), criteris d'avaluació per cursos i connexions per treballar per àmbits.
- El motor de cerca d'El Teler incorpora nous criteris de cerca: competències clau (LOMLOE), Vectors (LOMLOE), Competències específiques educació artística (primària), Competències específiques música (ESO), Sabers educació artística (primària), Sabers música (ESO), Connexions àmbits (primària), Connexions àmbits (ESO). Les proposta didàctiques que es vagin incorporant a partir del gener de 2023, ja incorporen aquests nous criteris i, de mica en mica, els anirem incorporant a la resta de propostes. Entretant, podreu trobar encara els criteris de classificació previs adaptats a la LOMCE, en les propostes anteriors.
També us donem un cop de mà per conèixer el nou currículum per a l'àrea d'educació artística (primària) i la matèria de música (ESO) amb aquest resum:
I en els següents enllaços podreu trobar-hi tota la informació publicada: Educació Bàsica (primària i ESO) i Educació Infantil.
De cara al curs 2023-2024, per a la plena aplicació del nou currículum a tots els cursos, també us oferirem noves programacions adaptades a la LOMLOE. Hi anem treballant!

 

Ets aquí:Inici Programacions Teixits Teixit Curricular