Ruta-es

Está aquí: Inicio

SocialsUp-Es

RSS

Pago mediante PayPal


Pago mediante PayPal

Escoge l'opción de suscripción que desees realizar y pulsa el botón "Subscribe". Una vez realizado el pago rellena el formulario que aparecerá con tus datos.
Opción de pago NO disponible para precio reducido y pago fraccionado.

a) Suscripción personal a EL TELAR / Subscripció personal a EL TELER
AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIÓ ANUAL EL TELER DE MÚSICA US OFEREIX:
 
 Un banc de propostes didàctiques per a totes les edats amb partitures, ví­deos, àudios...
 Noves propostes mensuals
 Arranjaments de diferents dificultats per a instruments Orff
 Propostes per improvisar i crear arranjaments amb els grups amb que treballeu
 Plantilles per a elaborar les programacions de música de cada curs amb materials de EL TELER i altres que utilitzeu.
 Enllaços a recursos musicals de la xarxa
 Una reflexió mensual per compartir amb altres professionals
 Recomanacions de cançoners, llibres, cursos...
 
AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIÓ ENS AJUDEU A:
 
Fer sostenibles iniciatives ja existents de música i comunitat.
Posar en marxa nous projectes de música i comunitat que aporten llocs de treball i ofereixen a més persones la possibilitat de fer música comunitària.
L'ARC, Taller de Música, Fundació Privada
 
 
70 EUR 1 año / any
b) Suscripción centro a EL TELAR / Subscripció centre a EL TELER
AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIÓ ANUAL EL TELER DE MÚSICA US OFEREIX:
 
 Un banc de propostes didàctiques per a totes les edats amb partitures, ví­deos, àudios...
 Noves propostes mensuals
 Arranjaments de diferents dificultats per a instruments Orff
 Propostes per improvisar i crear arranjaments amb els grups amb que treballeu
 Plantilles per a elaborar les programacions de música de cada curs amb materials de EL TELER i altres que utilitzeu.
 Enllaços a recursos musicals de la xarxa
 Una reflexió mensual per compartir amb altres professionals
 Recomanacions de cançoners, llibres, cursos...
 
AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIÓ ENS AJUDEU A:
 
Fer sostenibles iniciatives ja existents de música i comunitat.
Posar en marxa nous projectes de música i comunitat que aporten llocs de treball i ofereixen a més persones la possibilitat de fer música comunitària.
L'ARC, Taller de Música, Fundació Privada
 
 
120 EUR 1 año / any
Está aquí: Inicio