Ruta

Ets aquí:Inici Programacions Teixits

SocialsUp

RSS

Els teixits del Teler de Música

 

Les propostes del Teler de Música estan pensades per poder desenvolupar la programació de música en qualsevol àmbit educatiu: en l'educació formal (Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria), en escoles de música i en l'educació en el lleure o projectes socioeductius. Per això, en cada proposta didàctica trobareu l'apartat EL TEIXIT, en el que us suggerim els aspectes que podeu treballar i incorporar en la vostra programació.

Per facilitar l'encaix en les vostres programacions, hem establert diferents criteris:

  • Teixit curricular: suggeriment de competències bàsiques, objectius i criteris d'avaluació que cada proposta permet desenvolupar (desenvolupats a partir dels decrets curriculars vigents a Catalunya i les previsions de desenvolupament de la futura ordenació curricular de la  LOMCE).
  • Teixit musical:  continguts a treballar en funció del tipus d'activitat, textura/forma, compàs, ritme, melodia/harmonia i caràcter/expressió.
  • Teixit socioeducatiu: proposta d'aspectes a desenvolupar a nivell de treball grupal, valors, habilitats físico-motrius i habilitats socials.

Us convidem a fer-vos una programació a mida amb les eines que trobareu a l'apartat Fes la teva programació.

 

Teixit Curricular

 

Amb les propostes didàctiques del Teler de Música, podeu desenvolupar íntegrament la programació curricular en cadascun dels cicles de l'Educació Infantil (Escola Bressol i segon cicle d'Educació Infantil) i l’Educació Obligatòria (Primària i Secundària).

 

què és EL TEIXIT CURRICULAR?

Per facilitar-vos aquesta tasca i donar-vos tota la informació necessària per al desenvolupament curricular, al final de cadascuna de les propostes didàctiques, El teixit, trobareu la informació que necessiteu per vincular l’activitat al desenvolupament del currículum: objectius, continguts, criteris d’avaluació i competències/capacitats que permet desenvolupar.

 

com es vincula el teixit curricular als currículums oficials?

La proposta que us fem des del Teler de Música en el teixit curricular està basada en els decrets curriculars vigents f per al desenvolupament de la LOMCE i en la proposta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al desplegament de les Competències Bàsiques en l'àmbit de l'Educació Artística (publicats al llarg del 2016). 

Per tal de garantir que amb les nostres propostes podeu desenvolupar la totalitat del currículum, us oferim la correspondència entre la nostra proposta i les diposicions curriculars del Departament d'Ensenyament:

També us oferim els enllaços per consultar en línia tota la informació sobre els currículums vigents i les orientacions per al seu desenvolupament en els documents publicats pel Departament d'Ensenyament: