Sabeu qui sóc? (Exemple de lliure accés)

  • Imprimeix

amb rúbrica d'avaluació de competències bàsiques

El fil: UNA ENDEVINALLA PER CANTAR, TOCAR, MOURE'S, DESCOBRIR, RECONÈIXER, INVENTAR...

 

Títol Cicle Autor/a Continent País/comunitat Idioma TEMPS
Sabeu qui sóc? 8-10 Ester Bonal (a partir d'un Cantus firmus) Europa Catalunya Català 1-3h

Tot i ubicar-la a cicle mitjà, és una proposta que es pot fer a altres cicles (inicial o superior) depenent de fins on la vulguem estirar.

 

El taller

Espai
Aula amb instruments de petita percussió i instruments Orff.
Material
Endevinalles d'animals, imatges d'animals, instruments.
Grup
Tant es pot posar en pràctica amb un grup recent constituit com amb un grup més cohesionat.
jo
Cal saber-se la cançó, les frases, ritmes i acompanyaments instrumentals de memòria i poder-los ensenyar i dirigir amb fluidesa per aconseguir una bona dinàmica de treball.

 

Teixint: cantem l'endevinalla, endevinem, aprenem acompanyaments amb el cos i els instruments

 

cantem i endevinem

Els cantem l'endevinalla: podeu escoltar-la aquí.

Sabeu qui sóc? M'heu d'endevinar
no faig olor ni se'm pot tocar
si em vols tastar boca no et caldrà
no has de mirar, només escoltar

Qui sóc?....(la música)

Aquí en teniu la partitura. Podem treballar la lectura del ritme i la melodia amb grafia geomètrica i relacionar el temps amb la longitud dels rectangles.

Podem endevinar alguns dels animals que s'amaguen en el Carnaval dels Animals de Saint Säens (els nens es mouen fent veure que són l'animal que imaginen, fan grupets de 3-4 nens i representen un animal que els altres han d'endevinar...)

Quan la sabem podem presentar els animals que seran l'acompanyament amb endevinalles com aquestes: endevinalles d'animals.

Podeu imprimir en color i retallar els fragments de frases de l'adjunt, i cada grup de 3-5 nens n'endreça una (us recomanem que les plastifiqueu).

ACOMPANYEM LA CANÇÓ

Una vegada descoberts els animals aprenem l'acompanyament de la cançó:  partitura.

Nosaltres ho fem així...

Us deixem una mostra de treball amb nens (en aquest cas de cicle inicial):

ET QUEDEN DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR

COMPETÈNCIES CLAU OCDE OBJECTIUS
 
5. Aprendre a aprendre
6. Competències socials i cíviques
7. Iniciativa i esperit emprenedor
8. Consciència i expressió culturals
 
Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
Escoltar, conèixer i valorar músiques diverses.
Participar activament i de forma cooperativa.
Valorar i argumentar l'experiència musical i estètica, amb criteri propi.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT ARTÍSTIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT VALORS
ART1. Hàbits de percepció conscient
ART2. Ús d'elements bàsics dels llenguatges artístics
ART6. Interpretació vocal i instrumental
ART7. Expressió, interpretació i comunicació amb llenguatge escènic
ART8. Improvisació i creació
VAL1. Autonomia i responsabilitat
VAL5. Diàleg i participació en les relacions
VAL6. Cooperació, compromís personal i convivència
COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'ALTRES ÀMBITS ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA - EF1,EF3,EF7
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (CAT-CAST) - LL1,LL2,LL4
ÀMBIT MATEMÀTIC - MAT6,MAT7,MAT9

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT TEXTURA / FORMA COMPÀS RITME MELODIA / HARMONIA CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Tocar, Improvisar-crear Binària 2x4, 4x4
Polirítmia, Ostinato
3 notes, Ostinato 
Articulació

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL VALORS HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS HABILITATS SOCIALS
Reconeixement d'un mateix i de l'altre
Acceptació i respecte, Igualtat de gènere, Diversitat i Interculturalitat
 Veu, Coordinació
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Creativitat, Diàleg, Col·laboració i treball en equip
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Estirant el fil

Amb la mateixa endevinalla es poden proposar moltes dinàmiques per treballar.

- Podem fer una rotllana i picar una cadena de ritme-nom del grup amb ritmes de dues pulsacions.
- Podem picar la cadena de memòria (tots els nens es miren per recordar el nom de cadascú i com es pica)
- Passegem picant el nostre nom i ens ajuntem amb aquells que tenen el ritme-nom igual que nosaltres (exemple: Es-ter/Ma-nel/Ra-chid anirien junts, Mar-ta/Car-la/Mai-te anirien junts, Mo-ha-med/Is-ma-el anirien junts, Ma-ria/Al-fon-so/Mi-re-ia....etc).
- Quan tenim els grups noms podem picar tuttis i solos amb sèries de 8 o 16 pulsacions. Podem inventar una seqüència de percussió corporal amb els seu nom repetit 4 o 8 vegades...
- Cada grup "amaga una cançó" i la pica amb una proposta de percussió corporal (la pauta és que sigui senzilla i la sàpiguen tots). Els altres grups han d'endevinar la cançó amagada i aprendre a picar-la (els companys l'ensenyen)
 
A més, podem aprofitar per fer un Rondó: Cantem i acompanyem Sabeu qui sóc que és la frase A i cada grup va intercal·lant les seves cançons amagades a la B, C, D.... 
Cada grup pot fer una proposta per tocar la seva cançó amb instruments, poden inventar una melodia nova amb el ritme de la cançó (si la fem pentatònica de DO els hi acotem i facilitem la tasca)
Si volem anar més enllà des d'un punt de vista de llenguatge musical poden escriure les cançons, els acompanyaments....
Podem escoltar un Rondó perquè en descobreixin la forma en obres de compositors cèlebres. Us en deixem un parell d'exemples: Rondó alla Turca de Mozart, Rondó Abdelazar de Purcell
 
També podem conectar l'activitat a fer un treball de medi fent famílies d'animals, buscant altres cançons d'animals, etc.