Els teixits del Teler de Música

  • Imprimeix

 

Les propostes del Teler de Música estan pensades per poder desenvolupar la programació de música en qualsevol àmbit educatiu: en l'educació formal (Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria), en escoles de música i en l'educació en el lleure o projectes socioeductius. Per això, en cada proposta didàctica trobareu l'apartat EL TEIXIT, en el que us suggerim els aspectes que podeu treballar i incorporar en la vostra programació.

Per facilitar l'encaix en les vostres programacions, hem establert diferents criteris:

  • Teixit curricular: suggeriment de competències bàsiques, objectius i criteris d'avaluació que cada proposta permet desenvolupar (desenvolupats a partir dels decrets curriculars vigents a Catalunya i les previsions de desenvolupament de la futura ordenació curricular de la  LOMCE).
  • Teixit musical:  continguts a treballar en funció del tipus d'activitat, textura/forma, compàs, ritme, melodia/harmonia i caràcter/expressió.
  • Teixit socioeducatiu: proposta d'aspectes a desenvolupar a nivell de treball grupal, valors, habilitats físico-motrius i habilitats socials.

Us convidem a fer-vos una programació a mida amb les eines que trobareu a l'apartat Fes la teva programació.