Prodiemus

PRODIEMUS   (acrònim de "Propostes, Reflexions, Orientacions i Didàctica Interdisciplinària per a Educar a través de la Música") neix amb la voluntat d'oferir un marc virtual de reflexió i de coneixement de la cultura, les arts i la música en particular.

Alhora, és un entorn multidisciplinari que pretén ser un espai per a la difusió del patrimoni cultural i artístic, especialment el de la música tradicional.

Mitjançant propostes, reflexions i orientacions didàctiques interdisciplinàries, es vol oferir al professorat tot un ventall de possibilitats de caràcter plural i diversificat per tal d\'incidir (directament o indirectament) en l' EDUCACIÓ GLOBAL D'INFANTS, NENS, ADOLESCENTS, JOVES I TAMBÉ D'ADULTS.

PRODIEMUS dóna la benvinguda a mestres, professors/res, artistes, especialistes de totes les disciplines i els amants de les arts i la cultura .

Us convidem a fer créixer PRODIEMUS amb els vostres comentaris, suggeriments i/o col•laboracions.

Marta Orts i Alís

PRODIEMUS