Ruta

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Cànon per la pau (Exemple de lliure accés)

SocialsUp

RSS

Cànon per la pau (Exemple de lliure accés)

 

El fil: CÀNON PER LA PAU CANTAT I AMB MOVIMENT (Proposta de lliure accés)

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Cànon per la pau
10-12
Melodía anònima anglesa
Adapt Ester Bonal i Joan Serra
Europa
Anglaterra
Diversos
<1h

 

El taller

ESPAi
Aula habitual.
MATERIAl
No cal cap material. Podem fer servir instruments de placa o teclats, si en tenim, per aprendre-la i inventar-ne.
GRUp
Amb hàbit i ganes de cantar.
Jo
Saber-me bé la melodia, dirigir el cànon i els moviments.

 

Teixint: A PARTIR DEL RECITAT DE LA PARAULA PAU EN DIFERENTS LLENGÜES (Diversita't), APRENEM ELS MOVIMENTS QUE ENS VA ENSENYAR EL PROFESSOR JOAN SERRA I UNA MELODIA ANGLESA QUE PODEM CANTAR A UNÍSON I A CÀNON. estirant el fil, us proposem endinsar-vos una mica en el món dels poemes visuals

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem escriure a la pissarra el llistat de PAU en diferents llengües. El recitem amb el ritme de la cançó. Anem esborrant paraules fins que l'ham memoritzat. Podem afegir-hi la melodia per imitació cantada. Una variant per ensenyar-la pot ser amb instruments de placa (Orff) o teclats, cantant o tocant les frases i que els nens/es hagin hagin de "descobrir" quines notes són amb l'instrument.

 

 

 

 

La lletra de la cançó és la paraula PAU en els següents idiomes:

 

HE PING: xinès

IRINI: grec

AMANI: swahili

SHALOM: hebreu

SALAAM: àrab

MIR: serbo-croat

SHANTI: hindi

MUSANGO: duala – Austràlia

SPOKOJ: bosni

BAKE: euskera

EMIREMBE: luganda – Uganda

HASISTI: kurdish – Kurdistan

SALMU: akkadina – Messopotàmia: Irak

PAZ: Castellà

GUAPI: guaraní – Sudamèrica

WO’KEYEH: sioux – Nordamèrica

PAU: català

 

Partitura

 

Aprenem i expliquem els gestos creats per en Joan Serra:

 

La proposta consisteix en expressar amb el cos, mentre recitem/cantem, tot el periple per on passa una persona que ha de migrar o ha de fugir de la seva terra per pobresa, guerra, canvi climàtic...

 

- HE PING: balanceig lateral (que simbolitza el dubte i la por)

- IRINI: capbussament (simbolitza la decisió de partir, fent servir el gest de llençar-se al Mediterrani)

- AMANI: mirada enrera girant el cos (enyorament de la terra que ha deixat)

- SHALOM: enllacem les mans (simbolitzem la trobada amb algú que l'acull a l'altra riba)

- SALAAM-MIR-SHANTI: flexió de genolls (simbolitza l'arrelament a la nova terra i la seguretat)

- MUSANGO-SPOKOJ: recolzament amb una cama enrera i gest amb braços i mans d'oferiment des de la panxa (com deia en Joan, el més profund i emocional que tenim ho oferim des de "les tripes")  

 

(Repetim la mateixa seqüència de gestos amb la resta del text: 

 

. BAKE 

- EMIREMBE

- HASISTI 

- SALMU

- PAZ-GUAPI-WO’KEYEH

- La PAU sigui amb tu

 

Una vegada après el podem recitar, cantar, amb o sense gestos, fer els gestos en silenci, a l'uníson o a cànon... o combinar diferents opcions.

 

Us deixem l'enllaç al vídeo que hem fet aquest Nadal amb alguns nens/es del cor de Xamfrà

ET QUEDE DUBTES? TENS POR DE PRENDRE MAL? T'OFERIM UN DIDAL: 

El teixit

CURRICULAR 

Actualitzat LOMLOE (Decret 175/2022 d'ordenació de l'educació bàsica)

COMPETÈNCIES CLAU VECTORS
1. Competència en comunicació lingüística
2. Competència plurilingüe
3. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
4. Competència digital
5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Competència ciutadana
8. Competència en consciència i expressió culturals
Aprenentatge competencial
Perspectiva de gènere
Universalitat del currículum
Qualitat de l'educació lingüística
Ciutadana democràtica i consciència global
Benestar emocional
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES EDUCACIÓ ARTÍSTICA  SABERS EDUCACIÓ ARTÍSTICA
 
ART2. Investigació i anàlisi de manifestacions culturals i artístiques
ART3. Experimentació i creació
 
Percepció i anàlisi
Creació i interpretació
 
Educació musical
Educació plàstica i visual
Educació en arts escèniques i performatives
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ (10-12) CONNEXIONS ÀMBITS
 
2.3. Valorar i compartir les sensacions, emocions i evocacions produïdes per diferents manifestacions culturals i artístiques, atenent el seu context i relacionant-les de manera inclusiva amb la pròpia identitat cultural de manera respectuosa i dialogant.
3.1. Experimentar algunes possibilitats expressives i comunicatives del cos i de diferents eines d’expressió dels llenguatges artístics, a través de l’aplicació pràctica, amb curiositat, interès i afany de superació.
3.2. Produir creacions personals adaptades a una finalitat específica mitjançant l'expressió d'idees, sentiments i emocions, utilitzant aprenentatges dels referents artístics treballats.
 
 
LLENGUA I LITERATURA CATALANA/ARANESA I CASTELLANA
LLENGUA ESTRANGERA
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS
EDUCACIÓ FÍSICA
MATEMÀTIQUES

ORIENTACIONS SOBRE EL NOU CURRÍCULUM

ORIENTACIONS I EINES PER A L'AVALUACIÓ

T'AJUDEM A ENTENDRE EL NOU CURRÍCULUM AMB UN DIDAL 

MUSICAL

TIPUS D'ACTIVITAT TEXTURA / FORMA COMPÀS RITME MELODIA / HARMONIA CARÀCTER / EXPRESSIÓ
Paraula i ritme, Cantar, Moviment-dansa, Anàlisi i reflexió
 Uníson, 
Cànon
 6x8 Pulsació, Figures rítmiques Hexatònica
Articulació, Dinàmica,  Respiració, Fraseig, Emotivitat

SOCIOEDUCATIU

TREBALL GRUPAL
VALORS
HABILITATS FÍSICO-MOTRIUS
HABILITATS SOCIALS
Acollida i integració al grup, Reconeixement d'un mateix i de l'altre, Convivència i gestió del conflicte
Acceptació i respecte, Responsabilitat i compromís, Diversitat i Interculturalitat,  Confiança, Pau i justícia, Medi ambient i sostenibilitat, Amistat
Consciència del propi cos, Motricitat fina, Motricitat gruixuda, Control espacial, Veu, Lateralitat, Coordinació, Equilibri
Habilitats comunicatives, Participació, Expressió emocional, Creativitat, Diàleg, Autoestima, Empatia i assertivitat
ALGUNES ORIENTACIONS SOBRE EL TEIXIT 

 

Estirant el fil: a partir d'alguns exemples de poemes visuals al voltant de la pau i la seva absència, convertim una un paraula o frase curta en un poema?

 
                                   

Els mostrem un poema visual i en parlem?  En mirem un altre? Què ens ajuda a entendre'l d'alguna manera? Parlem de les referències que ens ajuden a comprendre'l i interpretar-lo (la disposició, la tipografia, la simbologia...)?

Exemples de poemes visuals sobre la PAU o la seva absència.
Algunes paraules que poden inspirar-nos per convertir-les en poemes visuals poden despertar-nos a diferents reflexions i ens faciliten la relació entre sabers:
- Paraules polisèmiques més d'un significat/interpretació....: TEMPS, DONA, OS, PLOMA, SERRA, ANTENA, CARGOL...
- Paraules relacionades amb els sentits: SO, SILENCI, TACTE, OLFACTE, MIRADA, PUDOR...
- Paraules relacionades amb elements físics: DENS, PESAT, LLEUGER, VELOÇ, LENTITUD, RESISTÈNCIA, FORÇA...
- Paraules de coses de vestir: CREMALLERA, ABRIC,  VESTIT DE BANY, BARRET, GORRA (polisèmica), GUANTS, CAMISA...
- Paraules del món de la geometria:  DIAGONAL, ARESTA, VÈRTEX, ANGLE, TRIANGLE, HEXÀGON, POLÍGON...
- Coses que mengem: PERA (polisèmica), PIZZA, SPAGHETTI, ARRÒS, POLLASTRE...
- Paraules, paraules, paraules...: CADENA, PONT, FRONTERA, LLIBRE, SOMNI, TERROR, ALEGRIA, JUSTÍCIA, PREJUDICI, FAM, GUERRA, ESPERANÇA, LLIBERTAT, GANA...
 
Podeu relacionar dues, tres paraules i carregar de significats i diferents sentits el resultat de relacionar-les a través d'un poema visual....
Exemples:
- ARRÒS-FAM-CADENA
- FRONTERA-PONT-RESISTÈNCIA
- SPAGHETTI-POLÍGON-GANA
.....
Prodeu explorar poemes visuals amb elements de la classe, el pati, casa...i els vostres cossos: Exemples
Podem investigar creadors/es de poemes musicals, cal·ligrames, acròstics i altres formes poètiques.
 

 

Per poder comentar heu de ser un usuari registrat.

Ets aquí:Inici Propostes exemple lliure accès Cànon per la pau (Exemple de lliure accés)