Ruta

Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Secundària (12-14)

SocialsUp

RSS

Moviment amb música imaginada

des de casa

 

El fil: danses pintades i músiques sorpresa

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Quadres  amb motius de dansa-moviment i fragments musicals diversos
12-14
Varis
Varis
Varis
----
<1h

Qui és qui?

 

El fil: ens reconeixem els uns als altres a través de la música

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Qui és qui?
12-14
-
-
-
-
<1h

Qui és qui? amb variacions

   english activity

des de casa

 

El fil: fem variacions sobre la proposta de "qui és qui?"

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
diversos
12-14
14-16
diversos
diversos
diversos
diversos
1-3h

Si tu et fas la lluna / Les transformacions / Enamorat i al·lota

 

El fil: UNA CANÇÓ del romancer per parlar D'AMOR I DESAMOR

Títol edat Autor/a Continent País/comunitat Idioma TEMPS
Si tu et fas la lluna / Enamorat i al·lota / Les transformacions 12-14 Popular Europa Menorca Català 3-5h
Etiquetes: e s t 12-14 Primer Cicle ESO Català Europa Emocions Interpersonal 1-Comunicació Lingüística 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Perspectiva de gènere Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Ciutadania crítica Benestar emocional MUS1 MUS3 A-Escolta i percepció musical B-Interpretació, improvisació i creació C-Contextos i cultures musicals Valors cívics i ètics Lingüístic (català, aranès, castellà) Lingüístic (llengües estrangeres) Social Cantar Moviment-dansa Anàlisi i reflexió Binària 4 x 4 Figures rítmiques Pulsació Ostinato Menor Fraseig Emotivitat Reconeixement d'un mateix i de l'altre Consolidació i cohesió grupal Acceptació i respecte Diversitat i Interculturalitat Igualtat de gènere Veu Coordinació Participació Expressió emocional Creativitat Diàleg Col·laboració i treball en equip Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 6-Socials i cíviques 8-Cultural OS-Escoltar OS-Comunicar i gaudir OS-Participar OS-Societat i cultura OS-Valorar i argumentar ESO ART2-Percepció reflexiva ART3-Interpretació individual i col·lectiva ART8-Valoració produccions artístiques ART9-Gaudi i enriquiment ART10-Art per a la cohesió i l'acció social VAL1-Autonomia i responsabilitat VAL3-Pensament propi VAL4-Identificar aspectes ètics VAL5-Respecte actiu VAL7-Arrels culturals VAL9-Anàlisi crítica de l'entorn ESO-Social ESO-Català i castellà
Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Secundària (12-14)